C.A.G. Pessers

Klinisch geriater

028 .A.G. Pesser Klinisch Geriater

Opleiding

  • UMC Utrecht

Waarom heb ik voor dit specialisme gekozen?

Ik heb gekozen voor de klinische geriatrie om een rol te kunnen spelen in de vergrijzende maatschappij met een toenemende kwetsbaarheid en multiproblematiek.