I. van Beuzekom

Logopedist

063 I. Van Beuzekom Logopedist

Aandachtsgebieden

  • Ademstoornissen gekoppeld aan spreekgedrag (bv. bij hyperventilatie)
  • Logopedische stoornissen bij kinderen met syndroom van Down
  • Slikstoornissen bij volwassenen (dysfagie)
  • Stemstoornissen
  • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
  • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
  • Registratie preverbale logopedie