L. van Teeffelen

Logopedist

033 L. Van Teeffelen Logopedist

Aandachtsgebieden

  • Afwijkend mondgedrag (oro-myofunctionele therapie)
  • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen
  • Taalontwikkeling bij meertalige kinderen
  • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
  • Aangezichtsverlammingen (mimetherapie)

Registratie als preverbaal logopedist
Regiocoördinator bij Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie