P.D. Brink - Houtriet

Logopedist

210 P.D. Brink Houtriet Logopedist

Aandachtsgebieden

  • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
  • Cognitieve communicatiestoornissen
  • Neurologische spraakstoornissen (dysartrie, spraakapraxie)
  • Neurologische taalstoornissen (afasie, PPA primaire progressieve afasie, dementie)
  • Slikstoornissen bij volwassenen (dysfagie)
  • Slik-, spraak- en/of communicatiestoornissen ten gevolge van de ziekte van Parkinson
  • Ademstoornissen bij COPD en astma

Registraties

  • Registratie als afasietherapeut en aangesloten bij Afasienet​
  • Registratie als ParkinsonNet logopedist en aangesloten bij ParkinsonNet
  • Registratie als preverbaal logopedist