Op de afdeling Hartbewaking worden patiënten opgenomen met hartklachten, bijvoorbeeld na een hartinfarct, ritmestoornissen of hartfalen. Ook komen er patiënten voor een dagopname, bijvoorbeeld voor een cardioversie of een echo van de slokdarm (TEE). Zij zijn nuchter bij opname en krijgen een lichte narcose tijdens het onderzoek of de behandeling. De patiënten worden na de procedure enkele uren intensief bewaakt. Een opname op de Hartbewaking is een ingrijpende ervaring. Wij begrijpen dit en zullen u tijdens de opname zo goed mogelijk begeleiden.

Zorg en bewaking

Op de Hartbewaking staat apparatuur om speciale zorg te geven en het hart te bewaken. Zo vindt u hier:

  • Apparatuur om de hartslag, de ademhaling en/ of de bloeddruk te ondersteunen en te controleren.
  • Infuuspompen voor de toediening van vocht en medicijnen.

De apparaten kunnen een alarm geven. U hoeft hiervan niet te schrikken. De verpleegkundigen weten wat dit signaal betekent. Ook als er geen verpleegkundige te zien is, vindt er bewaking plaats. Speciaal opgeleide verpleegkundigen hebben de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse patiëntenzorg.

De contactpersoon

Het is prettig als u één persoon aanwijst als contactpersoon en woordvoerder namens de familie. Wij geven de informatie over u dan aan deze contactpersoon. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonlijke informatie altijd bij de juiste persoon terechtkomt. De contactpersoon kan ook altijd vragen hoe het met u is. Ook kan hij of zij de familie en andere mensen die belangrijk voor u zijn op de hoogte houden.


De bezoektijden

Let op! Vanwege de coronamaatregelen zijn onderstaande bezoektijden niet actueel. Neem contact op met afdeling Hartbewaking voor de actuele bezoektijden: (0344) 67 44 01

Op de Hartbewaking gelden aangepaste bezoektijden. De bezoektijden zijn:

  • van 10.00 tot 11.30 uur
  • van 15.00 tot 16.30 uur
  • van 18.30 tot 20.00 uur.

Verder geldt op de Hartbewaking het volgende:

  • Wisselen van bezoek is toegestaan. Overleg dit eerst met de verantwoordelijke verpleegkundige.
  • Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek.
  • Te veel en te lang bezoek kan erg belastend zijn. Wij vragen u het bezoek te regelen.

Route

De Hartbewaking vormt samen met de Eerste Hart Hulp en de Intensive Care de afdeling R1. De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping en is te bereiken via route 14. De Hartbewaking bestaat uit éénpersoonskamers en is ingericht om speciale zorg en bewaking te geven. Op de Hartbewaking is ook een familiekamer aanwezig. In overleg met de verpleegkundige kan de familie deze kamer gebruiken als de situatie hier om vraagt.

Samenwerking

Bepaalde behandelingen, zoals dotteren en hartoperaties mogen in Nederland alleen plaatsvinden in daarin gespecialiseerde ziekenhuizen. Wij hebben ervoor gekozen nauw samen te werken met de afdeling Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dit is een van de meest vooraanstaande hartcentra van ons land.

Nuttige links

Bekijk voor meer afdelingsinformatie deze folder.