Ergotherapie

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Ergotherapie

Welkom bij de afdeling Ergotherapie. Een ergotherapeut helpt en traint mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld koken, aankleden en wassen. Onze ergotherapeuten werken op alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Soms worden mensen voor een revalidatiebehandeling door een revalidatiearts doorverwezen naar Ergotherapie.

Ergotherapie zonder verwijzing

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. In ons ziekenhuis hebben wij geen eerste lijn-ergotherapie. Als uw dokter een verwijzing heeft gegeven voor eerstelijns ergotherapie, kunt u zelf een afspraak maken bij een praktijk in de buurt.(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/verwijzing-eerstelijns-ergotherapie/)

Samenwerkingen

De afdeling Ergotherapie werkt veel samen met onder andere revalidatieartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. De ergotherapeuten hebben in het hele ziekenhuis een goede samenwerking met dokters en verpleegkundigen. Ook hebben ze een goed contact met ergotherapiepraktijken in de eerste lijn. Dat is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan.