Vanuit de afdeling ergotherapie werken wij voor en met mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (klinische werkzaamheden) en mensen die vanuit thuis komen revalideren (poliklinische revalidatie).
Ergotherapie in de eerste lijn verzorgen wij niet. Indien u een verwijzing heeft gekregen van uw arts/specialist voor eerstelijns ergotherapie, kunt u een afspraak maken met een praktijk in de omgeving. Lees meer...

Onze afdeling biedt specialistische ergotherapie. We werken veel in multidisciplinaire teams. Op deze manier zetten we in op een optimale samenwerking tussen de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling en herstel. Ons streven is optimale zorg leveren met goede communicatie tussen disciplines en artsen. Wij diagnosticeren, adviseren, behandelen, trainen en begeleiden mensen die moeilijkheden ondervinden met het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Problemen tijdens de uitvoer van dagelijkse activiteiten kunnen onder andere het gevolg zijn van:

  • Oncologie
  • Chronisch pijn
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Neurologische aandoeningen (MS, Parkinson)
  • Spierziekten
  • Reumatische aandoeningen
  • Ouderdomsklachten
  • Amputatie

Samen bepalen we het behandelplan om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Nuttige links