Geheugenpolikliniek

Telefoonnummer

(0344) 67 38 70

Dinsdag 08.30 t/m 16.30 uur

U bent door uw huisarts naar onze Geheugenpolikliniek verwezen. Bij uw bezoek aan onze polikliniek doen de neuroloog of geriater en verpleegkundige verschillende onderzoeken. Alle onderzoeken vinden op één dag plaats.U wordt samen met een begeleider verwacht. De begeleider kan een partner, familielid of andere vertrouwenspersoon zijn. Het is belangrijk dat de begeleider u kan helpen bij het onthouden van informatie en ook tijdens de gesprekken aanvullende informatie kan geven.

De volgende onderzoeken vinden mogelijk plaats tijdens het bezoek aan de Geheugenpolikliniek;

  • MMSE en/ of 7 min test; Dit zijn korte geheugen testen
  • Laboratorium onderzoek
  • CT/MRI-hersenen
  • Neuropsychologisch onderzoek: zeer uitgebreide geheugen test

Na ongeveer twee weken volgt het uitslag gesprek waarbij diagnose en eventuele behandeling met u wordt doorgenomen.

Spreekuur geheugenverpleegkundigen

Voor (praktisch) advies, informatie  en begeleiding van patiënten met geheugenproblemen en milde dementie is er een speciaal verpleegkundig spreekuur. Ook naasten en andere direct betrokkenen kunnen op dit spreekuur terecht. Het geheugenspreekuur wordt gehouden door gespecialiseerde verpleegkundigen onder supervisie van de neuroloog. 

Op dinsdag kunt u hen tijdens kantooruren bereiken op (0344) 67 66 21.
Op andere momenten via de polikliniek Neurologie, (0344) 67 38 70. Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de verpleegkundigen.

Samenwerkingen

Onze Geheugenpolikliniek bestaat uit twee samenwerkende specialismen namelijk Geriatrie en Neurologie. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Nederlands Geheugenpoli Netwerk.

Handige Links