Interne geneeskunde

Bij de polikliniek Interne geneeskunde worden ziekten van de inwendige organen onderzocht en behandeld.

Scan Van Inwendige Mens

Welkom bij de polikliniek Interne geneeskunde. U kunt op deze afdeling terecht voor onderzoek en behandeling van verschillende soorten klachten. Heeft u bijvoorbeeld last van (langdurige) koorts, gewichtsverlies, chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk, infecties of maag- en darmklachten? Met deze, maar ook met andere ziekteverschijnselen, stuurt de huisarts u door naar de internist.

Bezoek aan de polikliniek

Tijdens uw eerste afspraak bij de internist bespreekt u de klachten die u heeft. Hierna wordt er vaak lichamelijk onderzoek gedaan. Als het nodig is wordt er met u een afspraak gemaakt voor extra onderzoeken. Dit kan een bloedonderzoek zijn, maar ook het maken van röntgenfoto’s en/of maag/darm onderzoeken (endoscopie) zijn mogelijk.  
 
De polikliniek assistent geeft u uitleg over de geplande onderzoeken. Er wordt een vervolgafspraak gepland bij de internist om de uitslag(en) te bespreken en samen met u een behandelplan te maken.  

Soms krijgt u een afspraak voor verdere begeleiding bij de diabetesverpleegkundige, MDL-verpleegkundige of een verpleegkundig specialist.  

Aandachtsgebieden

Iedere internist op onze afdeling heeft een specifiek aandachtsgebied. Denk aan: endocrinologie, diabetes mellitus(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/diabetes-mellitus-suikerziekte/), hematologie, oncologie, nefrologie, vasculaire geneeskunde en maag-, darm- en leverziekten.
(https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/interne-geneeskunde/endocrinologie)

Endocrinologie

Een endocrinoloog behandelt patiënten die een afwijking hebben in de hormoonhuishouding of de stofwisseling. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een ziekte van de schildklier, hypofyse, bijnier of een andere hormoonproducerend orgaan.

Onderzoek

Meestal is bloed- en/of urineonderzoek nodig om de oorzaak van een hormoon- of stofwisselingsziekte op te kunnen sporen. Soms zijn aanvullende röntgenfoto’s of scans nodig. Het kan ook zijn dat we u kortdurend opnemen om speciale testen te kunnen doen om te onderzoeken wat de oorzaak van uw ziekte is.

Behandeling

Een behandeling kan bestaan uit medicijnen die bepaalde hormonen vervangen of juist de aanmaak van bepaalde hormonen afremmen. Een enkele keer is een operatieve ingreep noodzakelijk.

Hematologie

Een internist die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van ziekten van het bloed (beenmerg, milt, lymfeklieren en de bloedstolling), noemen we een hematoloog.

Ons bloed is een mengsel van plasma, rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Het bloedplasma bevat een heleboel eiwitten, waaronder eiwitten die van belang zijn in de afweer tegen infecties en eiwitten die van belang zijn om het bloed te laten stollen. De verschillende bloedcellen zorgen ervoor dat we ons fit voelen  (de rode bloedcellen), dat we infecties overwinnen (witte bloedcellen) en dat ons bloed stolt (bloedplaatjes). De hematologie omvat veel verschillende ziektebeelden, waarvan sommigen soms al bij de geboorte aanwezig zijn en anderen pas op latere leeftijd ontstaan.

Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan van het bloed. Afhankelijk van de klachten en de bij bloedonderzoek gevonden afwijkingen kunnen de volgende onderzoeken worden gedaan:

  • Scans
  • Onderzoek van het beenmerg
  • Een stukje van een lymfeklier weggenomen

Behandeling

Bij een kwaadaardige aandoening van het bloed, beenmerg of lymfeklieren wordt altijd een behandelplan gemaakt in overleg met het UMC Utrecht. De meeste behandelingen kunnen plaatsvinden in Tiel. Wanneer een behandeling niet in Tiel kan, wordt samen met de patiënt gekeken waar de behandeling wel plaats kan vinden (vaak is dat het UMC Utrecht of het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein).

Oncologie

Een internist die zich in kanker heeft gespecialiseerd, heet een (medisch) oncoloog. Een oncoloog concludeert op basis van onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van kanker, bepaalt de juiste behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie, en is er voor u voor alles wat u bezighoudt rondom uw behandeling. De oncoloog kijkt ook naar uw familie, als verondersteld wordt dat er mogelijk een erfelijke oorzaak is voor uw ziekte. U kunt dan verwezen worden naar de klinisch geneticus.

Tegenwoordig zijn er veel (nieuwe) behandelingen tegen kanker, zoals nieuwe soorten chemotherapie, hormonale therapie en immunotherapie. Voor alle soorten van kanker kunt u terecht bij de oncoloog in Ziekenhuis Rivierenland. Mocht de voorgestelde behandeling niet in Tiel kunnen plaatsvinden, zal de oncoloog u naar een ander gespecialiseerd ziekenhuis verwijzen.

Onderzoek en behandeling

Om vast te kunnen stellen of kanker inderdaad de oorzaak is van de klachten die u ervaart, doet de oncoloog vaak extra onderzoeken. Vaak zal er een CT-scan van uw lichaam gemaakt worden of een PET-scan. Om tot een goede diagnose te komen moet er meestal een punctie plaatsvinden van de gevonden afwijkingen om na te gaan welke vorm van kanker het is. Daarna wordt het behandelvoorstel met u besproken. De voorgestelde behandeling wordt eerst in een multidisciplinair overleg besproken met andere medisch specialisten, zoals bijvoorbeeld chirurg, radiotherapeut en specialisten uit een academisch ziekenhuis.

Nefrologie

Een internist die zich heeft gespecialiseerd in de oorzaken en behandeling van nierproblemen is een nefroloog. De nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van patiënten met nierziekten. Het gaat om patiënten met acute of chronische nierziekten, dialysepatiënten, niertransplantatiepatiënten en patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie).

Onderzoek

Er wordt meestal bloed- en urineonderzoek gedaan. Ook wordt er vaak een echo van de nieren gemaakt.

Behandeling

De behandeling hangt af van de nieraandoening, maar is in het algemeen vaak gericht op goede bloeddrukbehandeling en een gezonde leefstijl.

Vasculaire geneeskunde

Hart- en vaatziekten is één van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. U heeft meer risico op het krijgen van deze ziekten als u diabetes of ernstig overgewicht heeft.  Maar ook bijvoorbeeld roken, stress en een hoge bloeddruk vergroten de kans op hart- en vaatziekten. Wanneer u bij ons team in behandeling komt voor problemen die hiermee samenhangen, is aandacht voor het verlagen van risicofactoren en het beïnvloeden van uw leefstijl één van onze aandachtspunten.

Onderzoek

Er wordt meestal bloed- en urineonderzoek gedaan, een bloeddrukmeting en een hartfilmpje gemaakt. Soms wordt nog aanvullend onderzoek gedaan.

Behandeling

De behandeling is gericht op behandelen van risicofactoren zoals hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol.

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Bij de vakgroep Interne Geneeskunde kunt u terecht voor de diagnose en behandeling van ziekten van de slokdarm, maag, darm, lever en alvleesklier. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa en glutenallergie, darmpoliepen en darmkanker.

Onderzoek en behandeling

Naast lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en onderzoek van de ontlasting kunnen we het maag-darmkanaal ook onderzoeken met endoscopie. Met een flexibele slang kunnen we de binnenkant van maag en darmen bekijken en behandelen. Voorbeelden van behandeling zijn het verwijderen van poliepen en het verhelpen van bloedingen.

Naast poliklinische behandelingen worden ook een aantal maag-, darm- en leverziekten behandeld met medicijnen via een infuus. Dit gebeurt op de afdeling dagbehandeling.

MDL-verpleegkundige

Een MDL-verpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor maag-darm-lever-patiënten. Deze verpleegkundige geeft patiënten en hun naasten informatie, (praktisch) advies en ondersteuning. 

De MDL-verpleegkundige geeft u gerichte voorlichting en informatie over uw ziekte. Ook geeft de verpleegkundige uitleg over wat uw behandeling inhoudt en wat dit voor u kan betekenen. Ook ondersteuning en begeleiding van u en uw naasten zijn belangrijke taken. U kunt met al uw vragen en onduidelijkheden bij de MDL-verpleegkundige terecht, die nauw samenwerkt met de arts. Als het nodig is, verwijst de verpleegkundige u naar andere hulpverleners, zoals de diëtist of de psycholoog.

U kunt de MDL-verpleegkundige een mail sturen op mdl.verpleegkundige@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:mdl.verpleegkundige@zrt.nl)

Samenwerkingen

De afdeling Interne Geneeskunde werkt nauw samen met de afdeling Chirurgie. Ook werken we samen met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.