Het Laboratorium voor Medische Diagnostiek (LMD) onderzoekt diverse lichaamsmaterialen van patiënten uit het ziekenhuis, van de huisarts, de trombosedienst, prikposten en verloskundigen praktijken uit de regio Rivierenland. Deze onderzoeken zijn door uw behandelaar aangevraagd. Als de uitslagen van de aangevraagde onderzoeken bekend zijn worden deze doorgegeven aan uw behandelaar. De uitslagen spelen vaak een belangrijke rol in het opsporen van ziektes, het stellen van een diagnose of het meten van het resultaat van een behandeling.

Voor bloedafname en afgifte van materialen kunt u dagelijks, zonder afspraak, terecht bij één van onze locaties of bij één van onze prikposten in de regio.

Neem het volgende mee als u naar een prikpost komt:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Aanvraagformulier of loopbrief. Deze krijgt u van uw behandelaar.

Het kan zijn dat er instructies zijn voor de voorbereiding en afname bij het onderzoek dat gedaan wordt (bijvoorbeeld bloed- of urineonderzoek), lees hierover meer op de pagina 'Instructies voor de voorbereiding en afname bij onderzoeken'. Hoeft u niet nuchter te zijn voor de bloedafname? Kom ’s middags, het is dan minder druk.

Uitslag van het onderzoek

Zodra de resultaten bekend zijn worden ze aan uw behandelend arts doorgegeven. Uw behandelend arts bespreekt de resultaten met u. Hij/zij vertelt u wanneer u kunt bellen voor de uitslag. Uitslagen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, bellen wij nog dezelfde dag aan uw behandelaar door.

Nuttige links

Wilt u meer informatie over de aangevraagde onderzoeken. Kijk dan op www.nvkc.nl/zoek-een-test