Laboratorium klinische chemie en hematologie (KCHL)­

Het KCHL onderzoekt diverse lichaamsmaterialen van patiënten uit het ziekenhuis, van de huisarts, de trombosedienst, prikposten en verloskundigen praktijken uit de regio Rivierenland. Deze onderzoeken zijn door uw behandelaar aangevraagd. Als de uitslagen van de aangevraagde onderzoeken bekend zijn worden deze doorgegeven aan uw behandelaar. De uitslagen spelen vaak een belangrijke rol in het opsporen van ziektes, het stellen van een diagnose of het meten van het resultaat van een behandeling.

Voor bloedafname en afgifte van materialen kunt u dagelijks, zonder afspraak terecht op één van onze locaties of bij één van onze 34 prikposten in de regio. 

Neem het volgende mee als u komt prikken:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Aanvraagformulier. Deze krijgt u van uw behandelaar.
  • Komt u prikken in Ziekenhuis Rivierenland? Neem dan ook een geldige patiëntenpas mee of laat deze maken bij de receptie van Ziekenhuis Rivierenland voordat u zich meldt.

Voor sommige onderzoeken moet u nuchter zijn. Uw behandelaar vertelt u dit. Dit betekent dat u voorafgaand aan de bloedafname gedurende tenminste 8 uur niets meer mag eten of drinken. Water en thee zonder toevoeging mogen wel. U mag uw medicijnen gewoon innemen met water.

Nuttige links

Wilt u meer informatie over de aangevraagde onderzoeken. Kijk dan op www.nvkc.nl/zoek-een-test