Laboratorium (LMD)

Het Laboratorium voor Medische Diagnostiek (LMD) onderzoekt verschillende lichaamsmaterialen.

039R Laboratorium

Welkom bij het Laboratorium voor Medische Diagnostiek (LMD). Het Laboratorium onderzoekt verschillende lichaamsmaterialen, zoals bloed en urine. De onderzoeken die u krijgt, zijn door uw behandelaar aangevraagd. De resultaten van de onderzoeken spelen vaak een belangrijke rol in het opsporen van ziektes, het stellen van een diagnose of het meten van een resultaat van een behandeling.

Deze afdeling bestaat uit

Daarnaast werkt het Laboratorium nauw samen met de Apotheek, afdeling Microbiologie en de Dialyseafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis in Ziekenhuis Rivierenland. Ook werkt de afdeling voor het specialisme Pathologie (bijvoorbeeld cel- en weefselonderzoek) samen met Pathologie-DNA. Dit is een samenwerking van het regiolaboratorium voor pathologie van Rijnstate, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en St. Antonius Ziekenhuis. Voor het specialisme Medisch microbiologie (de diagnostiek, de therapie en de preventie van infectieziekten) werken wij samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei. 

Uitleg van onderzoeken

Hieronder leest u de uitleg voor de voorbereiding bij verschillende onderzoeken. Het is mogelijk dat u specifieke instructies krijgt van uw zorgverlener of van de medewerker van het Laboratorium voor het afnemen van bloed of een ander onderzoek.

Bloedonderzoek

Voor sommige onderzoeken moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vóór uw bloedafname tenminste 8 uur niets meer mag eten of drinken. Water en thee zonder toevoeging mogen wel. U mag uw medicijnen gewoon innemen met water. Moet u nuchter zijn voor een geneesmiddelenonderzoek –dal/spiegel? Dan gebeurt de bloedafname nét voor de inname van het geneesmiddel.

Urineonderzoek

Moet u urine inleveren? Vang dan uw eerste ochtendurine op in een urinepotje. Breng het zo snel mogelijk naar de afnamelocatie van het Laboratorium. Urinepotjes kunt u afhalen bij uw huisarts of op een van de locaties van het Laboratorium.

Voor sommige onderzoeken is ‘verse’ urine nodig. U kunt dan in het ziekenhuis plassen. Uw zorgverlener of de medewerker van het Laboratorium laat het u weten wanneer dit nodig is.

Wanneer u over een langere periode urine moet verzamelen, doet u dat volgens de werkwijze die u krijgt van uw zorgverlener of van de medewerker van het Laboratorium. Bekijk voor meer informatie de folders 'Verzamelen van 24-uurs urine (met vloeistof)' of 'Verzamelen van 24-uurs urine (zonder vloeistof)'. Als u over een langere periode urine moet sparen, doet u dit in een ‘verzamelbokaal’. Deze kunt u ophalen op een van de locaties van het Laboratorium.

Ontlastings- en spermaonderzoek

Er zijn meerdere onderzoeken van ontlasting en sperma mogelijk. Meer informatie hierover krijgt u van uw zorgverlener of de medewerker van het Laboratorium.

Speciale onderzoeken/functietesten

Als u een speciaal onderzoek of een functietest moet doen, krijgt u meer informatie van uw zorgverlener of van de medewerker van het Laboratorium.

Veelgestelde vragen

Voor alle onderzoeken moet u vooraf een afspraak maken. Dit kan gemakkelijk en snel via de online agenda. Het maken van een online afspraak is heel eenvoudig en kan vanaf de computer of mobiele telefoon. Er is geen inlogcode nodig en u hoeft geen afspraakbevestiging mee te nemen naar de afspraak. Vindt u het toch lastig? Vraag dan een huisgenoot of mantelzorger om u hierbij te helpen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Laboratorium. Tip: Hoeft u niet nuchter te zijn voor de bloedafname? Kom ’s middags, het is dan minder druk.
Annuleer uw afspraak via de link in de bevestigingsmail. Als de afspraak verwijderd is en u heeft uw e-mailadres ingevuld, ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging. U kunt ons ook telefonisch informeren via telefoonnummer: 0344 67 44 26
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en een aanvraagformulier of loopbrief mee.
Het kan zijn dat er instructies zijn voor de voorbereiding en afname bij het onderzoek dat gedaan wordt (bijvoorbeeld bloed- of urineonderzoek). Meer hierover leest u op deze pagina onder 'Uitleg van onderzoeken'.
Het kan zijn dat er instructies zijn voor de voorbereiding en afname bij het onderzoek dat gedaan wordt. U leest hierover meer op deze pagina onder 'Uitleg over onderzoeken'. Hoeft u niet nuchter te zijn voor de bloedafname? Kom ’s middags, het is dan minder druk.
Zodra de resultaten bekend zijn, worden ze aan uw behandelend arts doorgegeven. Voor de meeste bepalingen is dit binnen 1 werkdag. Resultaten van bijzondere bepalingen zijn vaak binnen 6 werkdagen bekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor medicijnbepalingen. Uw behandelend arts bespreekt de resultaten met u. Uw arts vertelt u wanneer u kunt bellen voor de uitslag. Uitslagen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, bellen wij nog dezelfde dag aan uw behandelaar door.
Het lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine en sperma) dat, na het uitvoeren van de nodige onderzoeken, overblijft, kan anoniem voor kwaliteitsdoeleinden en/of wetenschappelijke onderzoek gebruikt worden. Indien u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal kunt u dit aangeven bij de laboratoriummedewerker. Uw lichaamsmateriaal zal in dat geval direct na analyse worden vernietigd.
Niet alle onderzoeken kunnen op iedere locatie worden uitgevoerd. Zo is in de Barbarapolikliniek in Culemborg op vrijdag slechts een beperkt aantal specifieke onderzoeken mogelijk. Twijfelt u over de uitvoerbaarheid van onderzoeken op een bepaalde locatie, neemt u in dat geval contact op met de betreffende locatie.
Op aanwijzing van uw behandelaar of een ziekenhuisafdeling kan thuis een bloedafname worden gedaan. Deze mogelijkheid is bestemd voor patiënten die bedlegerig zijn of een andere medisch zwaarwegende reden hebben om thuis geprikt te worden. In dat geval komt een laboratoriummedewerker u tussen 8.00 uur 's ochtends en 12.00 uur 's middags aan huis bezoeken.

Meer informatie

  • Wilt u meer informatie over uw aangevraagde onderzoeken? Kijk op de website ‘Alles over testen(https://www.allesovertesten.nl/)’.

  • Hier vindt u de inhoud van de belangrijkste allergiepanels, alsmede de relatie tussen klassen en concentratie specifiek IgE (kU/l): Inhoud allergiepanels(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/tpsddn4h/allergie-informatie-voor-verwijzers-juli2021.pdf)

  • Hier vindt u de referentie-intervallen van een onderzoek(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/y4jg2p3q/informatie-voor-gebruiker-beschikbaar-stellen-op-website-zr-afdeling-communicatie-220601.docx). Zodra de resultaten bekend zijn worden ze aan uw behandelend arts doorgegeven.

  • Accreditatie(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/llcn0fpz/website-zr-lijst-met-verrichtingen-actueel-190623.pdf) LMD en Trombosiedienst van Ziekenhuis Rivierenland.