Spoedeisende Hulp (SEH)

De Spoedeisende Hulp is er voor patiënten die dringend medische hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een acute ziekte of een ongeluk.

SEH1

Op de Spoedeisende Hulp behandelen we veel verschillende ziektebeelden, variërend van kleine breuken tot ernstige ongevallen en levensbedreigende aandoeningen. Na verwijzing door de huisarts of Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland kunt u bij de Spoedeisende Hulp terecht met acute klachten, die de huisarts niet (direct) kan behandelen.

Wanneer naar de Spoedeisende Hulp?

U komt naar de Spoedeisende Hulp als u per direct zorg nodig heeft. Voor behandeling op de Spoedeisende Hulp wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw zorgverzekering. Het is daarom verstandig om eerst naar uw huisarts of de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland te gaan.

 • Met verwijzing door uw huisarts binnen kantooruren.
  Uw eigen huisarts kan u doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp. Wanneer u zich meldt bij de Spoedeisende Hulp moet u dus een verwijzing van de huisarts hebben. Heeft u die niet, dan wordt u meestal terugverwezen naar uw huisarts. De triageverpleegkundige bepaalt of er een eventuele uitzondering gemaakt moet worden. Als u direct medisch specialistische hulp nodig heeft, kunt u uiteraard terecht op de Spoedeisende Hulp. In dat geval wordt u niet terugverwezen naar de huisarts.
 • Met verwijzing door Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland buiten kantooruren
  Bij een acute zorgvraag (die niet kan wachten tot binnen kantooruren) op doordeweekse dagen tussen 17.00 en 08.00 uur en in het weekend belt u de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland op telefoonnummer 085 58 01 100. Telefonisch wordt beoordeeld of u gezien moet worden door een huisarts. Het kan zijn dat u toch het advies krijgt naar uw eigen huisarts te gaan binnen kantooruren. Wanneer u gezien moet worden op de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland, krijgt u een afspraak. De huisarts kan besluiten u te verwijzen naar de Spoedeisende Hulp. Bij mogelijke hartklachten worden patiënten verwezen naar de Eerste Hart Hulp.
 • Met de ambulance
  Is uw zorgvraag levensbedreigend of heeft u verwondingen door een ongeluk? Bel dan 112. De ambulanceverpleegkundige beslist dan of u met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht.
 • Zonder verwijzing van een huisarts
  Wanneer u zich meldt bij de Spoedeisende Hulp zonder verwijzing van een huisarts, wordt u terugverwezen naar uw eigen huisarts, een waarnemende huisarts of de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland. De triageverpleegkundige bepaalt of er een eventuele uitzondering gemaakt moet worden. Indien namelijk direct medisch specialistische hulp nodig is, wordt u uiteraard gezien op de Spoedeisende Hulp. In dat geval wordt u niet terugverwezen naar de huisarts.

Zo werkt de Spoedeisende Hulp

Stap 1. 

U wordt ingeschreven en uw persoonlijke gegevens worden verzameld. U moet een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en verzekeringspasje bij u hebben om uw gegevens te kunnen controleren.

Er wordt aan u gevraagd of u de afgelopen 3 maanden in een buitenlands ziekenhuis bent opgenomen geweest en of u in aanraking komt met vleeskalveren en/of varkens. Dit vragen we u omdat u dan mogelijk het MRSA-virus bij u draagt.

Stap 2. 

Een verpleegkundige beoordeelt hoe snel u geholpen moet worden. De verpleegkundige kijkt naar de ernst van uw klachten of letsel. Daar koppelt de verpleegkundige een kleurcode aan. Niet alleen de kleurcode bepaalt uw wachttijd. Kinderen met dezelfde kleurcode als u worden eerst geholpen. Ook heeft de tijd dat u moet wachten te maken met: 

 • De beschikbaarheid van de arts, aangezien de artsen meerdere patiënten tegelijk zien. 
 • De beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is. 
 • Het tijdstip van uw binnenkomst ten op zichte van dat van andere patiënten.

Stap 3. 

Wanneer er onderzoeken gedaan moeten worden, vragen we regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Dit doen we om verwisseling van persoonsgegevens te voorkomen. De verpleegkundige en arts stellen u vragen en zetten verschillende onderzoeken en behandelingen in gang. Tijdens uw verblijf op de Spoedeisende Hulp moet u nuchter blijven. Dat betekent dat u even niet mag eten en drinken in verband met nog in te zetten onderzoeken of behandelingen.

Stap 4. 

Krijgt u een laboratoriumonderzoek? Dan duurt het gemiddeld 1,5 uur voordat de uitslag bekend is. Ook zijn er soms andere onderzoeken nodig zoals een röntgenfoto of een echo. Wanneer de uitslagen bekend zijn maakt de arts een behandelplan. Hierbij wordt ook bepaald of het nodig is dat u wordt opgenomen of dat u naar huis kan. Houd er rekening mee dat dit tijd kost.

Stap 5.

Het vervolg van uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp: 

 • Opname op een verpleegafdeling
  U kan voor verder onderzoek of voor een verdere behandeling worden opgenomen op een verpleegafdeling. De arts en verpleegkundige dragen de zorg over aan de arts en de verpleegkundige op de verpleegafdeling waar u naartoe gaat. U wordt vervolgens naar deze afdeling gebracht.

 • Overplaatsing naar een ander ziekenhuis
  Voor sommige behandelingen moet de zorg worden overgedragen aan een ander ziekenhuis. Indien dit het geval is, bespreken we dit met u. 

 • Naar huis, nog terugkomen op de polikliniek of op de Spoedeisende Hulp
  De meeste patiënten kunnen na onderzoek of behandeling weer naar huis. U krijgt dan uitleg mee voor thuis. Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u bepaalde klachten krijgt. De arts en verpleegkundige geven u hierover informatie. U hoort ook of u op een polikliniek moet komen voor controle. Soms moet u de volgende dag terugkomen op de Spoedeisende Hulp. Wanneer dit het geval is, bespreken we dat met u. Wij informeren uw huisarts over uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp, de diagnose en eventuele behandeling.

  Wanneer uw behandeling is afgerond, krijgt uw huisarts elektronisch bericht dat u op de Spoedeisende Hulp bent geweest en wat er met u is gebeurd. Mocht uw huisarts niet bekend zijn binnen ons ziekenhuissysteem, krijgt u een brief mee naar huis of een brief thuisgestuurd die u aan uw huisarts kunt geven. 

Medische gegevens

Wanneer u door de ambulance naar de Spoedeisende Hulp bent gebracht kan het voorkomen dat de ambulancedienst medische gegevens opvraagt. Dit om de zorg zonodig te kunnen verbeteren. Mocht u bezwaar hebben, kunt u dit aangeven bij de arts of verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp.

Kinderen op de Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende Hulp krijgen kinderen meestal voorrang. Wanneer iemand anders echter meer acuut gezien moet worden dan de medische aandoening van het kind vereist, zal een eventuele volwassene patiënt toch voorgaan.

Een bezoek aan de Spoedeisende Hulp maakt vaak een grote indruk op een kind. Het team van de Spoedeisende Hulp probeert hiermee rekening te houden. We vinden het fijn als er tijdens het onderzoek of de behandeling een ouder of verzorger aanwezig is.

Op de Spoedeisende Hulp is er een speciale kinderbehandelkamer. Deze kamer is ingericht met onder andere speelgoed ter afleiding. Hierdoor ervaren kinderen het bezoek aan de Spoedeisende Hulp vaak als minder spannend.

Alle kinderen op de Spoedeisende Hulp kijken we na volgens een landelijk vastgelegd protocol. Dit betekent dat uw kind van top tot teen wordt onderzocht. Daarbij maakt de reden waarom u naar de Spoedeisende Hulp bent gekomen niet uit. Dit wordt opgeschreven in het dossier van het kind. Dit wordt gedaan om mogelijk andere verwondingen te signaleren en om oorzaken uit te sluiten.

Huisregels

Ons ziekenhuis heeft een aantal gedragsregels. Bedankt dat u zich hieraan wilt houden: 

 • Geef de zorgverlener de ruimte om het werk te doen. 
 • Volg de aanwijzingen van de zorgverlener op. 
 • Bedreiging, geweld en intimidatie tegen onze medewerkers accepteren wij nooit. 
 • Verstoor de (bedrijfs)orde niet. 

Klacht of opmerking

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt uw opmerking of klacht direct bespreken met de betrokkene(n) of leidinggevende van onze afdeling. U kunt ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/klachtenfunctionaris/)

Samenwerkingen

De Spoedeisende Hulp werkt samen met alle specialismes in het ziekenhuis. Bij mogelijke hartklachten worden patiënten verwezen naar de Eerste Hart Hulp in het ziekenhuis. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland, huisartsen in de regio, de ambulancedienst en andere ziekenhuizen in de omgeving. De Spoedeisende Hulp en de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland zijn beide gevestigd in Ziekenhuis Rivierenland.