Spoedeisende Hulp (SEH)

Telefoonnummer

(0344) 67 49 11

De Spoedeisende Hulp is er voor patiënten die acuut medisch specialistische hulp nodig hebben. De Spoedeisende Hulp is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.

De Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost zijn beide gevestigd in Ziekenhuis Rivierenland. De Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost werken nauw samen. Bij mogelijke hartklachten worden patiënten verwezen naar de Eerste Hart Hulp.

Meer informatie over de SEH vindt u in deze folder.


Nuttige links