Hoe werkt een SEH?

Onderstaande afbeelding laat alle stappen zien die u doorloopt op de Spoedeisende Hulp. Onder de afbeelding staat de uitleg nogmaals in tekst.

 

Aanmelding bij de secretaresse

Na de verwijzing door de huisarts, meldt u zich bij de balie van de Spoedeisende Hulp. De secretaresse schrijft u in. De secretaresse controleert uw gegevens en stelt de benodigde vragen. Wanneer uw toestand dat toelaat, mag u plaatsnemen in de wachtkamer. Het inschrijven is een belangrijk moment. Hierbij worden belangrijke telefoonnummers en andere belangrijke gegevens gecheckt. In geval van nood kunnen deze voor u en ons belangrijk zijn.

Vooronderzoek en beoordeling (triage) door de verpleegkundige

Spoedeisende hulp is niet in te plannen. Soms moet u lang wachten voordat u geholpen wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er veel patiënten tegelijkertijd binnenkomen. Ook kan het zijn dat iemand anders sneller geholpen moet worden. Daarnaast hebben kinderen meestal voorrang.

De Spoedeisende Hulp-verpleegkundige beoordeelt uw klachten in de triagekamer. Hierbij krijgt u een kleurcode toegewezen die de ernst van uw situatie aangeeft. Deze kleurcode is belangrijk voor het moment van behandeling door de arts. Hieronder ziet u de verdeling in kleur en verwachtte wachttijd.

Het triagesysteem bepaalt welke patiënt het meest acuut zorg nodig heeft. Triage is dynamisch en flexibel. Ook tijdens het wachten houden we u in de gaten. Als uw klachten verergeren, moet u soms sneller worden behandeld. U mag niets eten en drinken totdat u andere instructies krijgt. U moet namelijk voor sommige onderzoeken en behandelingen nuchter zijn.

* De wachttijden zijn streeftijden. Wij doen ons best om u zo snel als mogelijk te helpen.

Het onderzoek en de behandeling

Voordat de behandeling plaatsvindt zijn er vaak meerdere onderzoeken nodig. Het wachten op (de uitslagen van deze) onderzoeken duurt soms lang. De uitslagen bepalen echter vaak de behandeling. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Er mogen er maximaal 2 personen bij u op de kamer zijn. Bij kinderen is het gewenst dat er een ouder/verzorger aanwezig is. Wij verzoeken u niet onnodig over de gang te lopen, op de gang te wachten of te bellen. Deze gedragsregels zorgen ervoor dat wij ons werk goed kunnen uitvoeren. Zo kunnen we u en de andere patiënten goed helpen. Daarnaast willen we de privacy van iedereen beschermen.

Het vervolg: opname op een verpleegafdeling, overplaatsing naar een ander ziekenhuis of naar huis

 • Opname op een verpleegafdeling
  U kan voor verder onderzoek of behandeling worden opgenomen op een verpleegafdeling. De arts en verpleegkundige dragen de zorg over aan de arts en verpleegkundige op de verpleegafdeling waar u naar toe gaat. U wordt vervolgens naar de afdeling gebracht.
 • Overplaatsing naar een ander ziekenhuis
  Voor sommige behandelingen moet de zorg worden overgedragen aan een ander ziekenhuis. Dit zal dan met u worden besproken.
 • Naar huis, nog terugkomen op de polikliniek of op de SEH
  De meeste patiënten kunnen na onderzoek of behandeling weer naar huis. U krijgt dan instructies mee voor thuis. Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als u bepaalde klachten krijgt. De arts en verpleegkundige lichten u hierover in. U hoort ook of u op een polikliniek moet komen voor controle. Soms moet u de volgende dag terugkomen op de Spoedeisende Hulp. Wanneer dit het geval is wordt dat met u besproken. Wij informeren uw huisarts over uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp, de diagnose en eventuele behandeling.

Wat neem ik mee naar de Spoedeisende Hulp?

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Pasje van uw zorgverzekeraar
 • Medicatie in de originele doosjes en eventuele medicatielijst (indien mogelijk)
 • Verwijsbrief van uw huisarts
 • Eventueel geld voor taxivervoer naar huis of parkeren
 • Eventueel hulpmiddelen (zoals een rollator, wandelstok of gehoorapparaat), toiletartikelen, een ochtendjas, pantoffels, nachtkleding en makkelijk zittende kleding bij een mogelijke opname in het ziekenhuis

Laat sieraden, uw portefeuille en kostbaarheden liever thuis. Het zou vervelend zijn als u iets kwijt raakt.