Ziekenhuisapotheek

Telefoonnummer

(0344) 67 49 11

De apotheek van het ziekenhuis verzorgt uw geneesmiddelen als u in het ziekenhuis bent opgenomen of behandeld wordt. Dat gaat verder dan dat we er alleen voor zorgen dat u de juiste middelen op tijd krijgt.

Wat gebruikt u thuis?

Dat is de eerste vraag, bij iedere opname en een groot deel van onze polikliniek patiënten.
Als u met spoed wordt opgenomen komt de apothekersassistent bij u langs voor dit gesprek. In de andere gevallen kunt u zich melden bij de medicijnregistratiebalie beneden in de hal.
Hierbij vragen we u ook of u allergisch bent en of u geneesmiddelen zonder recept gebruikt. De arts heeft zo een compleet beeld.

Iedere 24 uur

Als apotheek krijgen wij de recepten van de arts en zorgen ervoor dat uw geneesmiddelen op tijd op de afdeling zijn. Dat doen we iedere 24 uur precies op maat. Zo kunnen we inspelen op veranderingen die uw arts aanbrengt. De afdeling heeft zo goed overzicht over uw medicatie.

Geneesmiddelen op maat

Soms maken wij geneesmiddelen, waarbij iedere patiënt een eigen dosering krijgt. Bijvoorbeeld bij infusen met middelen tegen kanker. Die maken we onder speciale, steriele omstandigheden. Dit doen we volgens strenge regels. Dat is om de kans op fouten heel erg klein te maken en om apothekersassistenten en verpleegkundigen goed te beschermen.

Naar huis

Als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, zorgen wij er ook voor dat het juiste overzicht weer bij de Regioapotheek beneden in de hal of bij uw eigen apotheek terecht komt. Uw eigen apotheek heeft dan de laatste stand van zaken en kan de zorg voor uw geneesmiddelen weer goed van ons overnemen.

Wat doen we nog meer?

De ziekenhuisapotheek bepaalt ook bijvoorbeeld de hoeveelheid geneesmiddelen in uw bloed, maar wordt ook ingeschakeld als er vergiftigingen vastgesteld worden die behandeld moeten worden. Maar wij controleren ook de kwaliteit van de zuurstof die we bij onze patiënten gebruiken die benauwd zijn, en of onze steriele infusen ook echt steriel zijn.

Tenslotte zijn we er altijd als er vragen over medicijnen zijn. Voor de arts, de verpleegkundige en ook voor de patiënt. U spreekt onze apothekersassistent bij een opname- of ontslaggesprek. Als u op andere momenten vragen heeft, kunt u naar ons vragen via onze verpleegkundige of receptiemedewerkers.