De Stroke unit

U verblijft na een beroerte (CVA) op de Stroke unit, een onderdeel van afdeling Neurologie van het Rivierenland Ziekenhuis. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie over de Stroke unit.

Bij een beroerte (CVA) is er sprake van een verstopping of lekken van een bloedvat, waardoor het achterliggend hersenweefsel geen bloed krijgt en beschadigd raakt. In het geval van een verstopt bloedvat wordt dit een herseninfarct of niet bloedige beroerte genoemd. Bij een lekkend bloedvat wordt dit een bloedige beroerte of hersenbloeding genoemd. Bij een CVA ontstaan acute uitvalsverschijnselen zoals een verlamming, stuurloosheid, spraak- of slikproblemen. Ook kunnen er veranderingen van denken en uitvoeren van handelingen optreden. Welke uitvalsverschijnselen optreden is afhankelijk van de plek van de beschadiging in de hersenen.

Behandeling

Op de stroke unit (kamer 104, van de afdeling neurologie/cardiologie, P1) worden (maximaal 4) patiënten opgenomen die net een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt. Er wordt direct onderzoek gedaan naar de oorzaak van de beroerte. In een vroeg stadium wordt begonnen met de behandeling/revalidatie.

Werkwijze op de stroke unit

Op de stroke unit worden patiënten intensief bewaakt en behandeld 
door verpleegkundigen en neurologen. Uw herstel op de stroke unit kan gunstig beïnvloed worden door het snelle onderzoek dat verricht wordt en de behandeling die plaatsvindt. Op de stroke unit wordt de mate van bewustzijn, de kracht in de ledematen, bloeddruk, pols en temperatuur regelmatig gemeten. De medische zorg wordt gecoördineerd door de zaalarts en neuroloog. Er wordt zo snel mogelijk gestart met revalidatie. 

Hiervoor werken verschillende hulpverleners in teamverband samen, 
zoals de fysiotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, 
ergotherapeut en revalidatiearts. Er wordt in gezamenlijk overleg (MDO) met de hulpverleners een multidisciplinair behandelplan opgesteld. De zaalarts of neuroloog zal u en/of uw familie inlichten over de diagnose en het behandeltraject. U kunt aan hen of de verpleging uw vragen stellen. 

Naast deze informatie krijgt u een informatieklapper (CVA zorgmap) met hierin aanvullende informatie en oefeningen die u zelf of samen 
met familie of kennissen dagelijks kunt uitvoeren. Na een intensieve 
bewakingsperiode op de Stroke unit zult u, meestal na 2 dagen, worden overgeplaatst naar de algemene Neurologie afdeling. 

Bezoek ontvangen

Tijdens uw opname in het ziekenhuis ontvangt u waarschijnlijk bezoek. De ervaring leert dat teveel of vaak bezoek soms te vermoeiend of belastend is voor patiënten. Vraag daarom een familielid om uw bezoek te regelen. Meer informatie over bezoektijden leest u hier(https://ziekenhuisrivierenland.nl/naar-het-ziekenhuis/op-bezoek/).

Uw partner of andere naaste kan meekijken met de verschillende therapieën om zo een indruk te krijgen van de revalidatie en om u in het vervolg hiermee te helpen.