Spataderen behandelen met endoveneuze therapie

Bij een endoveneuze behandeling wordt de spatader onder plaatselijke verdoving dichtgebrand door middel van warmte. Dit kan met een laser of RFA. RFA staat voor Radio Frequentie Ablatie. Dit is een behandeling waarbij cellen worden verschrompeld.

De ader wordt littekenweefsel en wordt daarna door het lichaam zelf opgeruimd. Deze behandeling is alleen mogelijk als de spatader een recht verloop heeft en lang en wijd genoeg is.

De behandeling wordt op de polikliniek gedaan.

Voorbereiding

 • 3 dagen vóór de behandeling mag u uw benen en liezen niet meer scheren.
 • Gebruik op de dag van de behandeling geen bodylotion of andere producten op uw benen.
 • Draag comfortabele, ruim zittende kleding en schoenen.
 • Draag ondergoed waarbij de liezen makkelijk vrij te maken zijn (geen boxershort).
 • Wanneer u elastische kousen heeft gekregen, neem deze dan mee.
 • Geef veranderingen in uw gezondheid of medicijnen aan ons door.
 • U mag na de behandeling niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Regel daarom vervoer naar huis. 

De behandeling

 • De arts bepaalt met een echo-onderzoek waar de te behandelende ader zit en tekent deze af. 
 • U  neemt plaats op de behandeltafel.
 • We dekken uw been af met steriele doeken.
 • De arts verdooft de huid en brengt een draad in de spatader in.
 • Uw ader wordt verdooft.
 • U ligt ongeveer 45 minuten in dezelfde houding. Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens de behandeling. Als u moeite heeft om stil te liggen, laat dit ons dan weten. We zullen dan samen met u zoeken naar een zo prettig mogelijke houding.
 • Bij gebruik van een laser krijgt u een beschermbril op. Dit is vanwege de veiligheid. Ook de arts en de assistent dragen dan een beschermbril.
 • De ader wordt dicht gebrand, door de draad langzaam terug te trekken.
 • De aanprikplaats van de draad wordt gesloten met een (hecht)pleister.

 

 

Na de behandeling

 • Na de behandeling kleedt u zich weer aan en gaat u naar de wachtruimte.
 • Als  er geen bijzonderheden zijn, mag u na 15 minuten naar huis.
 • U krijgt een steunkous voor 2 dagen (48 uur) of zo nodig langer.
 • Het kan zijn dat u Fraxiparine moet gaan gebruiken. Dit zijn spuitjes met bloedverdunning die  u 5 tot 7 dagen gebruikt. De arts vertelt of dit voor u geldt. U krijgt uitleg over het gebruik van de spuitjes.
 • Na afloop van de behandeling krijgt u een afspraak mee voor controle. Neem bij elke controle uw elastische kousen mee, voor het geval dat een nabehandeling nodig is.

 

Leefregels

Houdt met het inplannen van de behandeling rekening met onderstaande punten voor uw activiteiten, zoals  werk, sporten vakantie.

Pijn

Een paar uur na de operatie is de verdoving uitgewerkt. Als u pijn heeft mag u dagelijks tot 4x per dag 2 tabletten van 500mg paracetamol innemen.

Steunkous

Na de behandeling krijgt u een steunkous voor 2 dagen en 2 nachten (in totaal 48 uur), zo nodig langer. Soms wordt gekozen voor een tijdelijk verband.

Watercontact en warmtecontact

Nadat u de kous heeft uitgetrokken (na 2 dagen en 2 nachten) mag u kort, niet te warm douchen.

 • Verwijder de eventuele gazen en gewone pleisters.
 • De hechtpleisters laat u 10 dagen zitten. Dep deze droog na het douchen. 
 • U mag 2 weken niet zwemmen en niet in bad, sauna of stoombad.

Inspanning

 • U kunt uw dagelijkse activiteiten direct hervatten. , Het kan wel zijn dat u nog niet alles direct kunt.
 • We adviseren om de eerste 2 weken niet te sporten of zwaar lichamelijke inspanning te verrichten.
 • Normaal rustig bewegen wordt wel aangeraden.

Reizen

Vliegen en een bus-of autoreis langer dan 4 uur wordt de eerste 2 weken afgeraden, omdat dit een verhoogde kans geeft op trombose.

Zon

 • We adviseren om minimaal 2 weken niet in de zon te komen.
 • Als er na de behandeling verkleuring van de huid zichtbaar is, blijf dan met uw huid uit de zon en/of gebruik zeer goede zonbescherming met SPF 50.

Bijwerkingen en/of risico's

Elke soort behandeling brengt een kans op bijwerkingen en /of risico’s met zich mee. Deze klachten zijn over het algemeen van tijdelijke aard. De meeste mensen ervaren geen of minimale bijwerkingen.

Meest voorkomende bijwerkingen en/of risico’s:

Blauwe plekken

Er kunnen (grote) bloeduitstortingen ontstaan, die een beurs en pijnlijk gevoel geven.

Nabloeding

Dit kan met name kort na de behandeling ontstaan. Daarom moet u na de behandeling nog even in de wachtruimte plaatsnemen. Als er thuis nog een bloeding optreedt, is het belangrijk om uw been hoog te houden en 15-30 minuten goed te drukken op de bloedende plek. Houd de kous aan.

Trekkend gevoel en /of harde streng

U kunt een periode een trekkend gevoel in het behandelde gebied hebben, alsof de ader te kort is. Soms is de ader ook nog voelbaar als een harde streng. Dit trekt vanzelf weg in de loop van weken of maanden.

Wondjes

Soms ontstaan er wondjes of blaartjes door de pleisters of kousen. Dit geneest meestal snel weer.

Littekens

De littekens van eventuele sneetjes kunnen vooral in het begin zichtbaar zijn, maar verbeteren in de loop van 1 jaar nog. Het kan zijn dat ze iets zichtbaar blijven.

Pigmentatie

Soms ontstaat er een bruinige verkleuring in het behandelde gebied. Deze verkleuring verdwijnt meestal in de loop van de tijd . In enkele gevallen kan een verkleuring blijvend zijn. Mensen met een donkere huid hebben een grotere kans op verkleuringen. Ook zoncontact verhoogt dit risico.

Aderontsteking (tromboflebitis)

Er kan na enkele dagen tot weken een aderontsteking ontstaan. Er ontstaat dan een pijnlijke rode streng. Hiervoor kunt u pijnstilling gebruiken, koelen en de elastische kous weer tijdelijk gaan dragen.

Zenuwbeschadiging

Een huidzenuwtakje kan door de warmte reageren waardoor een doof of pijnlijk gevoel ontstaat. Dit is meestal tijdelijk en trekt vaak weg in de loop van de maanden. Heel soms is het blijvend.

Matting

In een aantal gevallen ontstaan er nieuwe adertjes. Dit wordt ook wel matting genoemd. Dit vermindert vaak in de loop van een jaar, maar kan ook blijvend zijn. Deze vaatjes kunnen zo mogelijk behandeld worden met sclerocompressietherapie.

Nieuwe spataders kort na de behandeling

Na elke spataderbehandeling kunnen soms kleine of grote nieuwe spataderen ontstaan of zichtbaar worden. Bij klachten kunt u dit bespreken met uw arts.


Zelden voorkomende bijwerkingen en/of risico’s:

Allergische reactie

Er kan een allergische reactie op de verdovingsvloeistof optreden.

Wondinfectie

Hierbij ontstaat plaatselijke roodheid, zwelling en pijn. Ook kan koorts (hoger dan 38,5 graden) en pusvorming optreden.

Trombosebeen

Er kan een trombosebeen ontstaan. Bij een trombosebeen zit er een stolsel in de diepe aders. Hierdoor kan er een pijnlijk dik en gespannen been ontstaan, dat soms ook wat anders van kleur is (rood/paars).

Longembolie

Een zeer zeldzaam maar ernstige complicatie is een longembolie na de behandeling. Een stolsel komt dan in de longvaten, waardoor u het benauwd krijgt.

Neem in de volgende situaties contact op

 • Als u koorts heeft, hoger dan 38,5 graden
 • Bij wondjes waar pus uit komt
 • Bij een dik, rood, glimmend en/of warm been
 • Als de bloeding niet stopt na 10 minuten afdrukken met been hoog

U kunt het Spatadercentrum bereiken via bovenstaand telefoonnummer.


In de avond en in weekend, neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp.(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/spoedeisende-hulp-seh/)

Resultaat

Het duurt meestal een aantal weken voordat alle bloeduitstortingen verdwenen zijn. De littekentjes zijn erg klein en zullen in de loop van 1 jaar steeds minder zichtbaar worden. De meeste mensen ervaren binnen enkele weken verbetering in de klachten. Daarnaast kunnen zichtbare spataders ook verminderen.

De meeste mensen zijn tevreden over het resultaat, maar we kunnen dit helaas niet garanderen. Het kan gebeuren dat, ondanks de behandeling, klachten blijven bestaan. Soms kunnen door de behandeling nieuwe spataders ontstaan of zichtbaar worden. Ook is het mogelijk dat er nog een nabehandeling nodig is met een andere methode.


Verder zijn spataderen een chronische aandoening. Dit betekent dat het mogelijk is dat u in de toekomst nieuwe spataders ontwikkelt, ook als de behandeling nu goed geslaagd is.

Adviezen lange termijn

Als u aanleg heeft voor spataderen, dan kunt u de onderstaande leefregels volgen. Hiermee kunt u spataderen voorkomen of voorkomen dat spataderen verergeren.

 • Een gezond gewicht is belangrijk.
 • Draag elastische kousen tijdens een zwangerschap of bij uitvoeren van een staand beroep.
 • Draag ook kousen wanneer u een lange reis maakt met vliegtuig, trein, bus of auto.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, zoals wandelen, zwemmen en fietsen. Dit is goed voor de bloedcirculatie.