Botpunctie

Een botpunctie is een onderzoek waarbij met een speciale naald stukjes weefsel uit het bot worden weggenomen.

Voorbereiding

Eten en drinken

Op de dag van het onderzoek mag u in de ochtend een licht ontbijt, kopje thee en twee beschuiten met beleg.

Medicijnen

 • Gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. De arts vertelt u wanneer u met de bloedverdunners moet stoppen en wanneer u het weer mag innemen.
 • Gebruikt u ook andere medicijnen? U kunt u deze gewoon blijven gebruiken. Ook op de dag van het onderzoek zelf.

Zwanger of zwangerschapswens

 • Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, overleg dan met uw behandelend arts of het CT-onderzoek uitgesteld kan worden.
 • Heeft u een zwangerschapswens? Dan kan het CT-onderzoek het beste plaatsvinden in de week na de eerste dag van de menstruatie (ongesteldheid).

Het onderzoek

De controles

 • Op de dag van het onderzoek wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. 
 • Uw bloeddruk en hartslag worden gecontroleerd
 • Er wordt een infuus in een bloedvat van uw arm ingebracht.
 • Als u antistollingsmiddel gebruikt, wordt er bloed bij u afgenomen om de stollingswaarden te bepalen.

Het onderzoek zelf

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog. Om de juiste plaats van de punctie te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van de CT-scanner.

CT-scan

 • In de onderzoeksruimte ligt u op een smalle onderzoekstafel die
  tijdens het onderzoek langzaam door de opening van de CT-scanner schuift. U ligt dus met een deel van uw lichaam in de CT-scanner.
 • Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt.
 • Als de punctieplaats is bepaald, wordt de huid verdoofd. Het bot zelf kan niet worden verdoofd, alleen de huid en het onderliggend weefsel.
 • Soms worden meerdere weefselhapjes genomen.
 • De stukjes weggenomen weefsel worden in een laboratorium onderzocht.
 • Na het onderzoek wordt het wondje schoongemaakt en krijgt u hier een pleister op.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
 • Na het onderzoek gaat u weer naar de verpleegafdeling. 

Na het onderzoek

In het ziekenhuis

 • In verband met een eventuele nabloeding moet u na het onderzoek enige tijd in bed blijven. Hoe lang dit is, is afhankelijk van de plaats van de punctie en het verloop van het onderzoek.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u wat pijn krijgen. Dit is een normaal verschijnsel.
 • Meld (pijn-)klachten aan de verpleegkundigen.

Thuis

 • U mag thuis alles weer doen wat u gewoonlijk ook doet, wel met enige voorzichtigheid. Dit is ook afhankelijk van waar er een punctie is afgenomen.
 • Wel kunt u wat pijn hebben en een blauwe plek krijgen. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf weer.
 • Als u toenemende pijnklachten krijgt, neemt u dan contact op met de verpleegafdeling of met de Spoedeisende Hulp(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/spoedeisende-hulp-seh/).

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.