Wat vindt u van de zorg in ons ziekenhuis?

De ervaringen van onze patiënten vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom vragen we onze patiënten om mee te doen aan een patiëntervaringsonderzoek. We gebruiken hiervoor de  Patiënt Ervarings Monitor (PEM). De uitkomst van dit patiëntervaringsonderzoek gebruiken we om onze zorg te verbeteren.

 

 

Uitnodiging invullen vragenlijst

Bent u in januari, februari of maart 2024 in Ziekenhuis Rivierenland geweest voor een afspraak op de polikliniek, een onderzoek, behandeling of opname? Dan kan het zijn dat u op 10 april 2024 via e-mail een uitnodiging ontvangt om uw mening te geven over uw ervaring in ons ziekenhuis. U ontvangt de uitnodiging van Expoints. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het onderzoek voor ons uitvoert.

Deelname is vrijwillig en anoniem

U ontvangt de uitnodiging voor het onderzoek per e-mail. Uw e-mailadres moet dan wel bij ons bekend zijn. In de email staat een link naar de vragenlijst. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. De vragenlijst bestaat uit 15 tot 20 vragen. Het duurt 10 minuten om antwoord te geven op alle vragen. 

De antwoorden die u geeft worden anoniem verwerkt. Wij kunnen dus niet zien welke antwoorden u geeft. 

Wat doen we met de antwoorden?

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om onze zorg te verbeteren. Omdat meerdere ziekenhuizen in Nederland dezelfde vragenlijst gebruiken, kunnen we de ervaringen die u met ons deelt ook vergelijken met de ervaringen van patiënten in andere ziekenhuizen. Zo kunnen we van elkaar leren.

Veelgestelde vragen

De Patiënt Ervarings Monitor (PEM) is een vragenlijst gebaseerd op de vragenlijsten van het Picker institute Europe. De vragen richten zich op 8 onderdelen van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis met u is besproken, de wachttijd voor een afspraak, of u kon meebeslissen over uw behandeling of onderzoek, etc.

Er zijn vragenlijsten voor ziekenhuisopname en zorg die u op de polikliniek heeft gehad, voor de doelgroepen volwassenen, kinderen en hun ouders/verzorgers.

 

 

Bent u patiënt van Ziekenhuis Rivierenland? Dan kan het zijn dat u op 10 april 2024 een uitnodiging ontvangt om uw mening te geven. U ontvangt de uitnodiging alleen als u in januari, februari of maart 2024 in Ziekenhuis Rivierenland een afspraak heeft gehad op de polikliniek. Of voor een onderzoek of behandeling in ons ziekenhuis bent geweest. 

U ontvangt de uitnodiging per e-mail. Uw e-mailadres moet dan wel bij ons bekend zijn.
In de email staat een link naar de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

We verwerken uw antwoorden anoniem. Dat betekent dat we niet kunnen zien wie welk antwoord geeft. Uw antwoorden hebben geen gevolgen voor uw behandeling. 

We gebruiken de resultaten om de zorg te verbeteren. Omdat meerdere ziekenhuizen in Nederland dezelfde vragenlijst gebruiken, kunnen we de ervaringen die u met ons deelt ook vergelijken met de ervaringen van patiënten in andere ziekenhuizen. Zo kunnen we van elkaar leren.

De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen ontvangt u inderdaad van Expoints. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het onderzoek voor ons uitvoert. Expoints heeft geen patiëntgegevens en weet niet wie welke antwoorden geeft. Het bureau verwerkt de resultaten anoniem en vertrouwelijk. Ook Ziekenhuis Rivierenland kan niet zien wie welke antwoorden geeft. 

Helaas is het technisch nog niet mogelijk om de vragenlijst aan het patiëntenportaal toe te voegen. Ook gebruiken niet alle patiënten MijnZR. We kunnen daardoor sommige patiënten niet op die manier uitnodigen.

Voor andere vragen over de meting van uw patiëntervaring, stuurt u een e-mail naar: PEM@zrt.nl.