Aanvraagformulier kopie van het medisch dossier

In uw medisch dossier slaat het ziekenhuis gegevens op over u en uw behandeling. De gegevens uit uw medisch dossier worden vertrouwelijk behandeld. Inzage betekent dat u recht heeft om (in het ziekenhuis) uw medisch dossier te bekijken. U kunt dan bijvoorbeeld diagnoses, verpleegkundige aantekeningen, operatieverslagen en röntgenfoto’s bekijken. 

Een groot deel van uw persoonlijke en medische gegevens kunt u ook zelf online inzien via het patiëntenportaal MijnZR(https://ziekenhuisrivierenland.nl/uw-digitale-ziekenhuis/mijnzr/). In MijnZR kunt u uw afspraken in het ziekenhuis bekijken, vragen stellen aan uw arts en (delen van) uw medisch dossier bekijken. Naast het patiëntenportaal kunt u ook gebruik maken van uw persoonlijke gezondheidsomgeving(https://ziekenhuisrivierenland.nl/uw-digitale-ziekenhuis/persoonlijke-gezondheidsomgeving/) (PGO) om uw medische gegevens te bekijken. Voor meer informatie over uw PGO kunt u terecht op onze website: Ziekenhuis Rivierenland - PGO.(https://ziekenhuisrivierenland.nl/uw-digitale-ziekenhuis/persoonlijke-gezondheidsomgeving/)

Wilt of kunt u geen gebruik maken van MijnZR of staan de gegevens die u wilt bekijken niet op MijnZR? Dan kunt u het ziekenhuis vragen om een kopie van (een deel van) uw medisch dossier. Dit kan via het Aanvraagformulier kopie van het medisch dossier. Als u één keer een kopie van uw medisch dossier vraagt, kost dit niets. Wanneer u meerdere kopieën vraagt, kan het ziekenhuis hier kosten voor berekenen.  

Wie heeft recht op inzage/kopie van het medisch dossier? 

 • U heeft het recht uw eigen medisch dossier in te zien en een kopie hiervan te ontvangen;  
 • Wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op inzage/kopie in het medisch dossier van degene die zij vertegenwoordigen;
 • In sommige gevallen kunnen ook anderen dan de patiënt zelf (zoals familieleden, zorginstellingen, advocaten) een verzoek aanvragen om het medisch dossier van de patiënt te bekijken of een kopie ervan te krijgen. Deze personen hebben alleen recht op inzage in en kopie van uw dossier als u ze daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. 


Wilt u meer informatie over lezen over inzage in uw dossier door anderen? Bekijk dan de website van de Patiëntenfederatie Nederland. 

Rechten van kinderen

De rechten voor het bekijken van het medisch dossier en het ontvangen van een kopie van het medisch dossier van kinderen zijn verschillend voor de drie leeftijdsgroepen:

 1. Bij kinderen tot 12 jaar heeft/hebben de ouder(s) met ouderlijk gezag recht op inzage en een kopie; 
 2. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien/ontvangen van een kopie van hun dossier door hun ouders. Bij een aanvraag van een patiënt tussen de 12 jaar en 16 jaar moeten zowel het kind als de ouder(s) met ouderlijk gezag het aanvraagformulier ondertekenen en een kopie van hun geldige legitimatiebewijs meesturen;  
 3. Jongeren van 16 en 17 jaar hebben zelf recht op inzage en een kopie. Als de ouder het dossier wil bekijken of een kopie wil ontvangen, dan heeft de ouder toestemming van het kind nodig.
  Voor meer informatie over de rechten van kinderen voor het bekijken van het dossier en het ontvangen van een kopie van het dossier wordt verwezen naar de website van de Patiëntenfederatie. 

Documenten die u moet inleveren

Wilt u uw medisch dossier bekijken of een kopie ervan hebben? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/phphgioi/aanvraagformulier-kopie-medische-dosier.pdf)
 • Een veilige kopie van uw geldige legitimatiebewijs. 

Wilt u als wettelijk vertegenwoordiger het medisch dossier bekijken of een kopie van het medisch dossier hebben van degene die u vertegenwoordigt? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/phphgioi/aanvraagformulier-kopie-medische-dosier.pdf);
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf;
 • Een kopie van het bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent. Het gaat dan om een beschikking van de rechtbank waarmee u tot mentor of curator benoemd bent of een schriftelijke volmacht die de patiënt heeft gegeven in de periode dat hij/zij nog wilsbekwaam was.

Wilt u als vertegenwoordiger het medisch dossier bekijken of een kopie ervan hebben? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/phphgioi/aanvraagformulier-kopie-medische-dosier.pdf);  
 • Een door de patiënt ondertekend machtigingsformulier;
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt;
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf.  

Veilig kopie identiteitsbewijs

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe. Voor meer informatie over het maken van een veilige kopie van uw identiteitsbewijs verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs). Ook staat op de toelichting in het aanvraagformulier hoe u een veilige kopie van uw geldige identiteitsbewijs kunt maken. 

Afhandeling van uw verzoek tot inzage/kopie

U krijgt binnen de wettelijke termijn (4 weken) bericht van de Regiefunctionaris Medisch Dossier over de afhandeling van uw verzoek. U kunt een kopie van uw medisch dossier ontvangen via de beveiligde BeterDichtbij app of u kunt uw papieren kopie ophalen in Ziekenhuis Rivierenland, locatie Tiel. Ook dan vragen we u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, zodat we zeker weten dat we de gegevens aan de juiste persoon geven. 

We streven ernaar uw verzoek binnen 4 weken af te handelen. Deze termijn mogen we wettelijk gezien verlengen met 2 maanden. Als dit zo is, krijgt u hierover bericht van de Regiefunctionaris Medisch Dossier. 

Aanvraagformulier versturen 

Vul het aanvraagformulier in (zet ook uw handtekening) en mail het formulier naar: medischdossier@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto: medischdossier@zrt.nl).

Of stuur het per post naar:
Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. Regiefunctionaris Medisch Dossier, afdeling Juridische Zaken  
Postbus 6024
4000 HA TIEL

Vragen? 

Is er iets niet duidelijk of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar de Regiefunctionaris Medisch Dossier via medischdossier@zrt.nl.(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto: medischdossier@zrt.nl) Meer informatie over uw rechten rondom het bekijken van uw medisch dossier of het ontvangen van een kopie van uw dossier leest u op de website van de de Patiëntenfederatie: Recht op inzage en kopie van het medisch dossier (patientenfederatie.nl)