Laboratorium diagnostiek

Zorgdomein

Per jan 2022 vinden aanvragen voor laboratoriumdiagnostiek bij voorkeur digitaal plaats via ZorgDomein, zie landingspagina Digitaal aanvragen 1e lijns diagnostiek via Zorgdomein. 


Thuisprikken

Aanvragen voor thuisprikken lopen ook via ZorgDomein. Graag notie van de volgende aandachtspunten:

  • Het aan huis prikken is bedoeld als service voor patiënten waarbij er een medische noodzaak is. Hierin zijn soms meer mogelijkheden dan u denkt, bijvoorbeeld door naar andere prikposten/priktijden uit te wijken of een mantelzorger te vragen de patiënt hierin te ondersteunen. 
  • Als de patiënt nuchter moet zijn voor het labonderzoek vragen wij u om deze instructie zelf aan de patiënt door te geven. Mocht bij een huisbezoek blijken dat een patiënt toch niet nuchter is, dan wordt er wel bloed afgenomen. Nuchtere bloedafname is in principe alleen van toepassing bij de glucosebepaling; voor een screenend onderzoek op lipiden hoeft de patiënt niet nuchter te zijn.

Referentie-intervallen en rapportagecijfers

Hier vindt u de referentie-intervallen(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/y4jg2p3q/informatie-voor-gebruiker-beschikbaar-stellen-op-website-zr-afdeling-communicatie-220601.docx) van de meest voorkomende onderzoeken en de informatie zoals wij aan patiënt mededelen over de rapportagetijd van het onderzoek.

Contactgegevens

Laboratorium Medische Diagnostiek (LMD)(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/laboratorium/)

Laboratoriuminformatie microbiologie (https://www.geldersevallei.nl/verwijzer/diagnostiek-en-laboratoria/mml)

Laboratoriuminformatie pathologie(https://www.antoniusziekenhuis.nl/pathologie/vademecum-pathologie)