Laboratorium diagnostiek

Tijdelijke wijziging prikposten

Dinsdag 17 maart 2020

In verband met het coronavirus zijn een aantal prikposten bij huisarts- en verzorgingshuizen tijdelijk gesloten of zullen gesloten worden. Prikposten in dorps- of gemeenschapshuizen zullen open blijven, zo nodig zijn de openingstijden verruimd. Klik hier voor de meest actuele informatie.


Nieuw beleid VGZ eerstelijns laboratoriumdiagnostiek

Dinsdag 11 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 contracteert VGZ per (GHOR) regio slechts enkele aanbieders van laboratoriumdiagnostiek. Via onderstaande link vindt u alle actuele informatie hieromtrent.


Aanpassingen huisartsenformulier laboratorium diagnostiek per oktober 2019

Dinsdag 27 augustus 2019

In samenspraak met huisartsen en verloskundigen vindt per oktober 2019 een revisie van het formulier huisartsenlaboratorium Ziekenhuis Rivierenland plaats.

De revisie betreft een aantal praktische en inhoudelijke aanpassingen aan de hand van de huidige LESA- en NHG-standaarden. Ten behoeve maximale vindbaarheid is de basisstructuur van het formulier onveranderd gebleven. Ook de achterkant van het formulier (toelichting en instructies) is aangepast. In de komende weken zullen we bij u op de praktijk de oude formulieren zoveel mogelijk inwisselen voor nieuwe. U kunt de oude formulieren gewoon blijven gebruiken.
 

Hier vindt u in de blokken de belangrijkste veranderingen op het formulier, aangevuld met een toelichting over de wat grotere veranderingen.


Aanvraag thuisprikken

Maandag 18 november 2019

Via het huisartsenlaboratorium kunt u een aanvraag doen voor het laten thuis prikken bij een patiënt. Het aantal aanvragen voor thuisprikken is de laatste tijd fors toegenomen. Dit leidt tot onnodige belasting van de prikroutes en belemmert daarmee de tijdigheid van diagnostiek.
Om deze service ook in de toekomst werkbaar te houden vragen we uw aandacht voor het volgende:

  • Het aan huis prikken is bedoeld als service voor patiënten waarbij er een medische noodzaak is. Hierin zijn soms meer mogelijkheden dan u denkt, bijvoorbeeld door naar andere prikposten/priktijden uit te wijken of een mantelzorger te vragen de patiënt hierin te ondersteunen.
  • Het aanvraagformulier dient op moment van thuisbezoek bij de patiënt aanwezig te zijn.
  • Als de patiënt nuchter moet zijn voor het labonderzoek vragen wij u om deze instructie zelf aan de patiënt door te geven. Mocht bij een huisbezoek blijken dat een patiënt toch niet nuchter is, dan wordt er wel bloed afgenomen. Nuchtere bloedafname is in principe alleen van toepassing bij de glucosebepaling; voor een screenend onderzoek op lipiden hoeft de patiënt niet nuchter te zijn.

Vragen over (nuchter) thuisprikken? Neem contact op met de dienstdoend klinisch chemicus op (0344) 67 44 29.