Zorgverlenersportaal

Meekijkconsult Intranet

Het zorgverlenersportaal is een beveiligd portaal voor externe zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Het geeft direct toegang tot het elektronisch patiëntendossier van Ziekenhuis Rivierenland.

Met de UZI-pas kunt u via dit portaal delen van het medisch dossier van uw patiënt raadplegen. De gegevens van uw eigen patiënten zijn ‘real-time’ te raadplegen, dus zonder ingebouwde vertraging, maar altijd geaccordeerd door de medisch specialist van het ziekenhuis.

Het zorgverlenersportaal vervangt de Edifact-berichten niet: die blijft u ontvangen.

Voor u kunt beginnen

Om gebruik te maken van het zorgverlenersportaal moeten een aantal zaken geregeld zijn: 

Toestemming van uw patiënt

Inzage in het ZR-medisch dossier van uw patiënt kan alleen als uw patiënt hiervoor formeel toestemming heeft gegeven. Patiënten kunnen deze toestemming online geven via MijnZR of bij binnenkomst in het ziekenhuis op de aanmeldzuil. Veel van onze patiënten hebben deze toestemming reeds gegeven.

UZI-pas en ZorgID

 Voor het inloggen op het zorgverlenersportaal maakt u gebruik van uw UZI-pas en Zorg-ID software. Om gebruik te maken van Zorg-ID moet u nog een aantal stappen doorlopen. Deze kun u eenvoudig zelf uitvoeren met de handleiding bij downloads. De systeemvereisten hiervoor zijn Windows 7 (of hoger) of Mac OS X 10.11 (of hoger).

Handleiding Zorg-ID Windows(https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-id/releases-en-downloads)

Handleiding Zorg-ID Mac(https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-id/releases-en-downloads)

Client App Zorg-ID VZVZ(https://www.vzvz.nl/diensten/gemeenschappelijke-diensten/zorg-id/releases-en-downloads)

Aanvraag toegang en voorwaarden Zorgverlenersportaal

Het Zorgverlenersportaal is op dit moment beschikbaar voor apotheken en huisartsen uit de regio Rivierenland. Bent u apotheker of huisarts in de regio Rivierenland en wilt u toegang voor uzelf of een (wijziging van) een medewerker doorgeven? Vul het mutatieformulier (https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/edeppkdp/mutatieformulier-zorgverlenersportaalgebruiker.pdf)in en stuur het ingevulde formulier via een Zorgmail-account naar: zorg@helpdeskdigitalezorg.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:zorg@helpdeskdigitalezorg.nl)

We verwachten medio 2024 het Zorgverlenersportaal ook voor huisartsen met Medicom met een SSO-koppeling beschikbaar te kunnen stellen.

Let op: alleen mutatieformulieren die vanuit een Zorgmail-account worden verstuurd kunnen in behandeling worden genomen.

Inloggen zorgverlenersportaal

Inloggen is eenvoudig

  1. Ga naar https://zorgverleners.ziekenhuisrivierenland.nl(https://zorgverleners.ziekenhuisrivierenland.nl)
  2. Klik op Zorg-ID en open de Zorg-ID app.
  3. Stop de UZI-pas in de UZI-paslezer en voer uw 6-cijferige pincode in
  4. U bent nu ingelogd op het zorgverlenersportaal

Vragen

Heeft u een medisch inhoudelijke vraag (bijvoorbeeld naar aanleiding van de medische informatie die u via het Zorgverlenersportaal aantreft)? Neemt u dan rechtstreeks contact op betreffende polikliniek(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/)


Bent u verwijzer en heeft u een vraag over het portaal? Maak gebruik van het contactformulier of neem rechtstreeks contact op met de Helpdesk Digitale Zorg. Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 - 18.00 uur bereikbaar op 085-13 07 413

Verwijs patiënten voor vragen over MijnZR, het patiëntenportaal van Ziekenhuis Rivierenland, door naar deze pagina. (https://ziekenhuisrivierenland.nl/uw-digitale-ziekenhuis/mijnzr/)

Contactformulier zorgverlenersportaal