Neusamandel verwijderen kinderen

Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor het verwijderen van de neusamandel. Hier leest u over deze operatie en hoe u uw kind hierop kunt voorbereiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw arts. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO als u vragen heeft.

Afdeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Lees meer

Meer over

Voorlichtingsmiddag

Het verwijderen van de neusamandel wordt gedaan door de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts). Het is een ingreep die op kinderen meestal grote indruk maakt. De ziekenhuisomgeving, de verpleegkundigen, de artsen en de kamer met de apparatuur zijn allemaal vreemd voor uw kind.

Uit ervaring is gebleken dat kinderen de ingreep beter verwerken als ze precies weten wat hen te wachten staat. Om uw kind goed op de operatie voor te bereiden, wordt u samen met uw kind verwacht op de voorlichtingsmiddag. Op deze manier raakt uw kind alvast een beetje vertrouwd met het ziekenhuis en de mensen die er werken. U ontvangt hiervoor per post een uitnodiging met afspraak.

In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen

  • Uw kind heeft een nabloeding. Er komt bijvoorbeeld helder rood bloed uit de mond of neus. Neem direct contact op met de Spoedeisende Hulp (0344) 67 49 11. Vertel dat uw kind een nabloeding heeft, zodat de verpleegkundige de KNO arts kan waarschuwen. Daarna vertrekt u onmiddellijk naar het ziekenhuis.
  • Uw kind heeft koorts boven de 38,5°C. U kunt tussen 8.30 en 12.00 uur ’s ochtends en 13.00 en 16.30 uur ’s middags contact opnemen met de polikliniek KNO (0344) 67 40 58. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de receptie van het ziekenhuis (0344) 67 49 11. De receptie kan u eventueel doorverbinden met de Spoedeisende Hulp.

Let op! Neem geen contact op met de huisartsenpost.

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de polikliniek KNO geven u graag meer informatie.

Afspraak verzetten

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) (0344) 67 40 58 - van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur ’s ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur ’s middags.
  • Verpleegafdeling Kind & Jeugd (B5) (0344) 67 46 71 - 7 dagen per week 24 uur per dag