Pleurapunctie

Uw behandelend arts heeft u een pleurapunctie voorgesteld. In de onderstaande folder leest u informatie over het onderzoek, over de voorbereidingen die u moet treffen en over de nazorg.

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Meer over

Een pleurapunctie is een onderzoek om na te gaan of er vocht tussen de longvliezen (pleurabladen) aanwezig is. Indien dit het geval is, wordt gekeken van welke aard dit vocht is (diagnostische pleurapunctie).

Voorbereiding

Ook kan de pleurapunctie toegepast worden als een behandelingsmethode, bijvoorbeeld wanneer een vochtophoping de long in verdrukking brengt en zo kortademigheid veroorzaakt. Door middel van een naald wordt dit vocht dan weggenomen (ontlastende pleurapunctie).

Onderzoek

U wordt op het afgesproken tijdstip binnengeroepen en naar de onderzoekskamer gebracht. De verpleegkundige vraagt u op de rand van het bed te gaan zitten en uw bovenkleding uit te trekken of omhoog te doen. U krijgt een kussen onder uw armen om op te steunen en om ervoor te zorgen dat u in gebogen houding zit. Het is mogelijk dat de longarts met een echoapparaat kijkt om de plaats van het vocht te lokaliseren.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Wilt u in contact komen met de polikliniek Longgeneeskunde? U kunt bellen naar (0344) 67 49 08. De afdeling is geopend van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de huisarts.