Acinetobacter

Een Acinetobacter bacterie is een bacterie die bij 25% van de bevolking op de huid voorkomt. Meestal veroorzaakt deze bacterie geen problemen. In sommige gevallen kan de bacterie echter infecties veroorzaken zoals wondinfecties na operaties. De Acinetobacter kan ongevoelig (resistent) zijn voor bepaalde antibiotica. Dit wordt ook wel resistent genoemd. Een infectie met deze bacteriën is hierdoor met minder soorten antibiotica te behandelen. We gebruiken voor Acinetobacter de afkorting MRAB. Dit is de afkorting voor Multi Resistente Acinetobacter Baumannii.

Lees meer over resistentie bacteriën op de pagina Ziekenhuisinfectie met resistente bacteriën(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/ziekenhuisinfectie-met-resistente-bacterien/).

Onderzoek

Om vast te stellen of u een Acinetobacter bacterie bij u draagt, wordt er lichaamsmateriaal van u onderzocht in het laboratorium. U ontvangt van ons een brief met een aantal hulpmiddelen om een test te doen. 

Hoe doet u de test?

Op de pagina BRMO - Hoe doet u de test(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/brmo-hoe-doet-u-de-test/) leest u hoe u een test doet om te bepalen of u een Acinetobacter of andere resistente bacterie heeft. 

Behandeling

U bent ziek en heeft een infectie met een Acinetobacter-bacterie

Als u ziek wordt en een infectie heeft met een resistente bacterie bepaalt de zorgverlener welke antibiotica nodig is om deze infectie te bestrijden.

U bent drager van de Acinetobacter-bacterie, maar niet ziek

U kunt een resistente bacterie bij u dragen zonder ziek te worden. Dit heet dragerschap.

Als u drager bent van een Acinetobacter bacterie, dan wordt u daarvoor niet behandeld omdat u niet ziek bent van de bacterie. Het is belangrijk om alleen antibiotica te gebruiken als dit nodig is, om te voorkomen dat u verder resistent wordt.

Wat betekent een Acinetobacter bacterie voor u en uw zorgverleners?

Voor uw behandeling

De Acinetobacter-bacterie heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Operaties en onderzoeken gaan gewoon door. Uw behandelaar bespreekt dit met u.

Bij opname in het ziekenhuis

Als u de Acinetobacter-bacterie heeft en wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan gelden er isolatiemaatregelen. U leest de isolatiemaatregelen op de pagina Isolatiemaatregelen(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/isolatiemaatregelen/).

Voor thuis

De Acinetobacter bacterie heeft geen gevolgen voor u, uw gezin en andere sociale contacten.

  • De standaard hygiënemaatregelen zijn voldoende, zoals handen wassen na elk toiletbezoek.
  • U kunt uw dagelijkse activiteiten gewoon door laten gaan.
  • Omhelzen, kussen en knuffelen is geen enkel probleem. 
  • Er is geen risico voor zwangere vrouwen of de ongeboren baby.

Voor uw zorgverleners

Het is belangrijk dat uw behandelaars weten dat u een bacterie bij u draagt die mogelijk resistent is tegen de standaard gebruikte antibiotica. Alleen dan kan direct gestart wordt met de juiste antibiotica om een infectie te behandelen en complicaties te voorkomen.

Toestemming om gegevens te delen

Ook is het belangrijk dat zorginstellingen maatregelen kunnen nemen om verspreiding van deze bacterie te voorkomen. Daarom vragen wij uw toestemming om deze gegevens te delen met zorgverleners in onze regio. Een BRMO-casemanager neemt contact met u op om dit te bespreken.

Maatregelen in zorginstellingen en bij zorg thuis

Ook al hebben de meeste mensen geen klachten, toch kunt u deze bacteriën wel verspreiden.  Daarom worden maatregelen genomen in zorginstellingen en bij zorg thuis om verspreiding te voorkomen. Als uw mantelzorger ook werkzaam is in de zorg, dan gelden dezelfde maatregelen als voor zorgverleners in het ziekenhuis. Wanneer uw mantelzorger de was verzorgt, kan dit gewoon doorgaan. Het wasgoed kan op de normale temperatuur gewassen worden.

Waarom verschillende maatregelen?

Waarom het verschil in maatregelen in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis?
Het risico op besmetting binnen zorg­instellingen is aanzienlijk groter. Dit heeft te maken met het antibioticagebruik, de kwetsbaarheid van patiënten/cliënten en de vele zorghandelingen die daar plaatsvinden.