Ziekenhuisinfectie met resistente bacteriën

Mensen dragen heel veel bacteriën bij zich, in en op hun lichaam. Meestal merken we hier niets van. De meeste bacteriën veroorzaken geen problemen. Maar wanneer een bacterie een infectie veroorzaakt en een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) is, werken sommige antibiotica (medicijnen tegen bacteriën) niet meer. De bacterie is ‘resistent’ en gaat niet weg. Als u zo’n resistente bacterie bij u draagt, kunt u die bacterie onbedoeld verspreiden.

Een resistente bacterie maakt u niet zieker dan een antibiotica-gevoelige bacterie, maar is met minder soorten antibiotica te behandelen. Daarom zijn maatregelen nodig.

Resistente bacteriën

Voorbeelden van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO's) zijn:

  • Acinetobacter-bacterie(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/acinetobacter/)
  • CPE-bacterie(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/cpe-bacterie/)
  • ESBL-bacterie(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/esbl-bacterie/)
  • MRSA-bacterie(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/mrsa-bacterie/)
  • VRE-bacterie(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/vre-bacterie/)

Als u een bacterie bij u draagt

In ons ziekenhuis verblijven kwetsbare mensen met minder weerstand en/of wonden. Om verspreiding van de bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen, nemen we voor de zekerheid hygiënemaatregelen als u een bacterie heeft en naar ons ziekenhuis komt.

Het is daarom belangrijk dat zorgverleners weten dat u een bacterie bij u draagt die mogelijk resistent is tegen de antibiotica die meestal gebruikt worden. Dan kan een infectie direct met de juiste antibiotica behandeld worden. Ook kunnen we in het ziekenhuis maatregelen nemen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Meer informatie over het voorkomen van verspreiding van een BRMO leest u op de pagina Ziekenhuisinfecties voorkomen(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/ziekenhuisinfecties-resistente-bacterien-voorkomen/)

Wat kunt u zelf doen

Handhygiëne

Onder handhygiëne verstaan we handdesinfectie (in de zorginstelling) en handen wassen (in de zorginstelling en thuis). Moet u hoesten of niezen, doe dat dan in uw elleboog en niet in uw handen. Zo geeft u de bacterie minder kans om zich te verspreiden.

In het ziekenhuis

Als u in het ziekenhuis verblijft, is het belangrijk om uw handen te wassen met water en zeep als u naar het toilet bent geweest, als ze plakkerig of vies zijn of als u uw neus heeft gesnoten.

Gebruik het handdesinfectiemiddel voordat u de deur uitgaat. Dit geldt ook voor uw bezoek.

Zo desinfecteer u uw handen:

<AFBEELDING INVOEGEN>

Thuis

Als u thuis bent, is het belangrijk uw handen te wassen met water en zeep als u naar het toilet bent geweest, als ze plakkerig of vies zijn of als u uw neus heeft gesnoten.

 

Veelgestelde vragen

Raak ik de BRMO weer kwijt?

Het is mogelijk dat u de BRMO vanzelf weer kwijtraakt.
Om te controleren of u de bacterie nog bij u draagt, is het nodig om een test te doen door een kweek af te nemen.

Kan ik behandeld worden voor een BRMO?

Voor sommige vormen van BRMO kunt u ook behandeld worden. U kunt met uw zorgverlener bespreken of dit bij u mogelijk is.

Lees meer informatie over de resistente bacteriën (BRMO's) op de website van

Zorgnetwerk GAIN(https://www.zorgnetwerk-gain.nl/kennis/infectiepreventie-per-zorgtak/patientinformatie-over-antibioticaresistentie)

GAIN staat voor het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk. Hierin werkt Ziekenhuis Rivierenland samen met andere ziekenhuizen om antibioticaresistentie en verspreiding te voorkomen. Dit is nodig omdat resistente micro-organismen zorgen voor grote risico's in alle lagen van de gezondheidszorg.

In Nederland zijn in totaal 10 regionale netwerken, waarvan GAIN er één is.