CPE-bacterie

Een CPE-bacterie is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor bepaalde antibiotica. Dit wordt ook wel resistent genoemd. Een infectie met deze bacteriën is hierdoor met minder soorten antibiotica te behandelen.
Lees meer over resistentie bacteriën op de pagina Ziekenhuisinfectie met resistente bacteriën(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/ziekenhuisinfectie-met-resistente-bacterien/)

CPE staat voor Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae. Carbapenemase is een soort eiwit dat bij enkele bacteriën voorkomt en die bepaalde soorten antibiotica kan afbreken zodat deze niet meer werken. Deze CPE-bacteriën komen vooral voor in de darmen. CPE-bacteriën komen weinig voor in Nederland en worden tot nu toe vooral gevonden bij patiënten die uit een buitenlands ziekenhuis komen.

Onderzoek

Om vast te stellen of u een CPE-bacterie bij u draagt, wordt er lichaamsmateriaal van u onderzocht in het laboratorium. U ontvangt van ons een brief met een aantal hulpmiddelen om een test te doen. 

Hoe doet u de test?

Lees hoe u test of u een CPE of andere resistente bacterie heeft op de pagina BRMO - Hoe doet u de test?(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/brmo-hoe-doet-u-de-test/)

Behandeling

U bent ziek en heeft een infectie met een CPE-bacterie

Als u ziek wordt en een infectie heeft met een CPE-bacterie, bepaalt de zorgverlener welke antibiotica nodig is om deze infectie te bestrijden.

U bent drager van de CPE-bacterie, maar niet ziek

U kunt een resistente bacterie bij u dragen zonder ziek te worden. Dit heet dragerschap.

Als u drager bent van een CPE-bacterie, dan wordt u daarvoor niet behandeld omdat u niet ziek bent van de bacterie. Het is belangrijk om alleen antibiotica te gebruiken als dit nodig is, om te voorkomen dat u verder resistent wordt.

Het is niet bekend niet hoe lang iemand een CPE-bacterie bij zich draagt en of deze vanzelf weggaat. Om te controleren of u de bacterie nog bij u draagt is het nodig om controlekweken af te nemen. U kunt met uw zorgverlener bespreken wanneer dit bij u nodig is.

Wat betekent een CPE-bacterie voor u en uw zorgverleners?

Voor uw behandeling

De CPE-bacterie heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Operaties en onderzoeken gaan gewoon door. Uw behandelaar bespreekt dit met u.

Bij opname in het ziekenhuis

Als u de CPE-bacterie heeft en wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan gelden er isolatiemaatregelen. U leest de isolatiemaatregelen op de pagina Isolatiemaatregelen(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/isolatiemaatregelen/).

Voor thuis

De CPE-bacterie heeft geen gevolgen voor u, uw gezin en andere sociale contacten.

  • De standaard hygiënemaatregelen zijn voldoende, zoals handen wassen na elk toiletbezoek.
  • U kunt uw dagelijkse activiteiten gewoon door laten gaan.
  • Omhelzen, kussen en knuffelen is geen enkel probleem. 
  • Er is geen risico voor zwangere vrouwen of de ongeboren baby.

Wat betekent een CPE-bacterie voor uw zorgverleners?

Het is belangrijk dat uw behandelaars weten dat u een bacterie bij u draagt die mogelijk resistent is tegen de standaard gebruikte antibiotica. Alleen dan kan direct gestart wordt met de juiste antibiotica om een infectie te behandelen en complicaties te voorkomen.

Toestemming om gegevens te delen

Ook is het belangrijk dat zorginstellingen maatregelen kunnen nemen om verspreiding van deze bacterie te voorkomen. Daarom vragen wij uw toestemming om deze gegevens te delen met zorgverleners in onze regio. Een BRMO-casemanager neemt contact met u op om dit te bespreken.

Maatregelen in zorginstellingen en bij zorg thuis

Ook al hebben de meeste mensen geen klachten, toch kunt u deze bacteriën wel verspreiden.  Daarom worden maatregelen genomen in zorginstellingen en bij zorg thuis om verspreiding te voorkomen. Als uw mantelzorger ook werkzaam is in de zorg, dan gelden dezelfde maatregelen als voor zorgverleners in het ziekenhuis. Wanneer uw mantelzorger de was verzorgt, kan dit gewoon doorgaan. Het wasgoed kan op de normale temperatuur gewassen worden.

Waarom verschillende maatregelen?

Waarom het verschil in maatregelen in ziekenhuis, verpleeghuis en thuis?
Het risico op besmetting binnen zorg­instellingen is aanzienlijk groter. Dit heeft te maken met het antibioticagebruik, de kwetsbaarheid van patiënten/cliënten en de vele zorghandelingen die daar plaatsvinden. 

 

Lees meer informatie over de CPE-bacterie op de website van

Zorgnetwerk GAIN(https://www.zorgnetwerk-gain.nl/kennis/infectiepreventie-per-zorgtak/patientinformatie-over-antibioticaresistentie/informatie-cpe)

GAIN staat voor het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk. Hierin werkt Ziekenhuis Rivierenland samen met andere ziekenhuizen om antibioticaresistentie en verspreiding te voorkomen. Dit is nodig omdat resistente micro-organismen zorgen voor grote risico's in alle lagen van de gezondheidszorg.

In Nederland zijn in totaal 10 regionale netwerken, waarvan GAIN er één is.