Longkanker

Per jaar krijgen ongeveer 14.000 mensen longkanker, volgens Longkanker Nederland. De kans dat u of iemand in uw naaste omgeving hiermee te maken krijgt is dus groot. Longkanker heeft een grote impact op uw leven en dat van uw naasten.

Vormen van longkanker

Bij longkanker onderscheiden we 2 verschillende vormen; niet-kleincellige en kleincellige longkanker.

Niet-kleincellige longkanker 

Dit is de meest voorkomende soort longkanker (ongeveer 80%). Deze vorm van longkanker groeit meestal langzaam en geeft minder snel uitzaaiingen dan kleincellige longkanker. Niet-kleincellige longkanker onderscheiden we op basis van het type cel waaruit de kanker ontstaat in 3 soorten.

  • Plaveiselcelcarcinoom
  • Adenocarcinoom
  • Grootcellig carcinoom

Kleincellige longkanker

De tumorcellen zijn kleiner bij het kleincellige type longkanker. Deze tumorcellen delen zich erg snel. Ongeveer 15 % van de longkankerpatiënten heeft een kleincellige longkanker. 

Longvlieskanker of mesothelioom

Naast longkanker bestaat er ook longvlieskanker. Dit is een kwaadaardige tumor van de vliezen die de longen of borstholte bekleden. De oorzaak van longvlieskanker is bijna altijd asbest-blootstelling. 

Meer informatie over de verschillende kankersoorten leest u op de website van Longkanker Nederland(https://www.longkankernederland.nl/).

Onderzoeken

Om te onderzoeken of de klachten die u heeft, veroorzaakt worden door longkanker of een andere longaandoening kunnen diverse onderzoeken worden gedaan. Voor sommige onderzoek verwijzen we u naar het St. Antonius Ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor het maken van een PET-CT-scan(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/petct-scan/), mediastinoscopie(https://www.antoniusziekenhuis.nl/behandelingen-onderzoeken/mediastinoscopie) of een EBUS(https://www.antoniusziekenhuis.nl/longcentrum/behandelingen-onderzoeken/ebus) (endo bronchiale ultrasound scopie).

Longfunctieonderzoek: Flow/volume en reversibiliteitsmeting(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/longfunctieonderzoek-flowvolume-en-reversibiliteitsmeting/)

Longfunctieonderzoek: Diffusie meting(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/longfunctieonderzoek-diffusiemeting/)

Longonderzoek (bronchoscopie)(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/longonderzoek-bronchoscopie/)

CT-onderzoek met contrast(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/ct-onderzoek-met-contrast/)

Punctie van de longen en/of borstkas(https://ziekenhuisrivierenland.nl/onderzoeken/punctie-van-de-longen-enof-borstkas/)

Behandelingen

Patiëntenbespreking

Elke week is er een overleg met de artsen van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, UMCU. Tijdens dit overleg bespreken we voor elke patiënt met longkanker wat het beste behandeladvies is. Er wordt ook gekeken of een behandeling in studieverband een mogelijkheid is.

Doorgaans kunnen behandelingen met chemotherapie en longoperaties gewoon in Tiel gebeuren. Voor bestraling verwijzen wij u naar het UMCU(https://www.umcutrecht.nl/nl/behandeling/radiotherapie-bij-longkanker). Soms zullen we u voor een behandeling doorverwijzen naar Nieuwegein of naar een ander gespecialiseerd centrum. Dit laatste kan ook op uw verzoek plaatsvinden, als u behoefte heeft aan een second opinion (een tweede mening van een andere longarts). U kunt dit met uw longarts of met de verpleegkundig specialist bespreken.