MRSA-bacterie

Een MRSA-bacterie is een bacterie die ongevoelig is voor bepaalde antibiotica. Dit wordt ook wel resistent genoemd. Een infectie met deze bacteriën is hierdoor met minder soorten antibiotica te behandelen. 
Lees meer over resistentie bacteriën op de pagina Ziekenhuisinfectie met resistente bacteriën(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/ziekenhuisinfectie-met-resistente-bacterien/).

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. In Nederland is ongeveer 1% van de inwoners besmet met een MRSA-bacterie zonder dit zelf te weten. Mensen die met vee werken, zijn vaker drager van een MRSA-bacterie. In het buitenland komt MRSA vaker voor dan in Nederland.

Isolatiemaatregelen bij MRSA

Bij opname in het ziekenhuis

Als u de MRSA-bacterie heeft en wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan gelden er isolatiemaatregelen. U leest de isolatiemaatregelen op de pagina Isolatiemaatregelen(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/isolatiemaatregelen/).

Lees meer informatie over de MRSA-bacterie op de website van

Zorgnetwerk GAIN(https://www.zorgnetwerk-gain.nl/kennis/infectiepreventie-per-zorgtak/patientinformatie-over-antibioticaresistentie/informatie-mrsa)

GAIN staat voor het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk. Hierin werkt Ziekenhuis Rivierenland samen met andere ziekenhuizen om antibioticaresistentie en verspreiding te voorkomen. Dit is nodig omdat resistente micro-organismen zorgen voor grote risico's in alle lagen van de gezondheidszorg.

In Nederland zijn in totaal 10 regionale netwerken, waarvan GAIN er één is.