Soms komt een opname op de Intensive Care (IC) onverwacht. Bijvoorbeeld na een ongeval, een acute ernstige aandoening of vanwege complicaties tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u hier binnenkort wordt opgenomen na een operatie. Een opname op de Intensive Care is een ingrijpende ervaring. Wij begrijpen dit en zullen u tijdens de opname zo goed mogelijk begeleiden.

Door wie wordt u geholpen?

  • Intensivist
  • IC/CC/EHH verpleegkundige
  • Afdelingsassistent
  • Medisch secretaresse

Samenwerkingen

Onze Intensive Care werkt samen met veel andere specialismes zoals Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Geestelijke verzorging, Spoedeisende Hulp, Cardiologie en op oproepbasis ook andere specialisten. Daarnaast werken we nauw samen met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en is er regelmatig overleg met andere IC's in de regio.