Soms komt een opname op de Intensive Care onverwacht.Bijvoorbeeld na een ongeval, een acute ernstige aandoening of vanwege complicaties tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u hier binnenkort wordt opgenomen na een operatie. Een opname op de Intensive Care is een ingrijpende ervaring. Wij begrijpen dit en zullen u tijdens de opname zo goed mogelijk begeleiden.

Zorg en bewaking                                                                                         

De Intensive Care is ingericht om speciale zorg en bewaking te geven. Daarom bent u verbonden aan allerlei apparaten met verschillende slangen en snoeren. Het verschilt per situatie welke apparaten nodig zijn.

De bewakingsmonitor

Op een bewakingsmonitor zijn verschillende meetwaarden te zien, zoals:

 • de bloeddruk
 • het hartritme
 • de hartfrequentie
 • de ademhaling
 • het zuurstofgehalte in het bloed

De medewerkers op de centrale post kunnen de meetwaarden ook zien. De gegevens worden elektronisch opgeslagen en verwerkt.

Overige apparatuur

 • Er zijn infuuspompen voor het toedienen van vloeistoffen, medicijnen en voeding.
 • Er is apparatuur om zuurstof te geven en vocht en/of slijm af te zuigen.
 • U kunt katheters en/of drains (slangen) hebben. Deze slangen zorgen voor het afvoeren en meten van urine en maag- en /of wondvocht uit het lichaam.
 • Er is beademingsapparatuur om uw ademhaling te ondersteunen of over te nemen.
 • Er is een machine voor nierfunctie-vervangende therapie.
 • Er is een apparaat om u te koelen na een reanimatie.

Al deze apparaten kunnen allerlei signalen afgeven. Bijvoorbeeld oplichtende lampjes, pieptonen en alarmsignalen. De verpleegkundige weet wat echt en loos alarm is. Hij of zij reageert direct als dat nodig is.

De contactpersoon

Het is prettig als u één persoon aanwijst als contactpersoon namens de familie. Wij geven de informatie over u dan aan deze contactpersoon. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonlijke informatie altijd bij de juiste persoon terechtkomt. De contactpersoon kan ook altijd vragen hoe het met u gaat. Ook kan hij of zij de familie en andere mensen die belangrijk voor u zijn op de hoogte houden.

Het telefoonnummer van de afdeling Intensive Care is (0344) 67 44 02.

We vragen u niet te bellen tussen 07.30-07.45 uur, tussen 15.30-16.00 uur en tussen 23.15-23.30 uur. De verpleegkundigen zijn dan bezig met de dienstoverdracht.

De bezoektijden

Op de Intensive Care gelden aangepaste bezoektijden. De bezoektijden zijn:

 • 10.00-11.30 uur ‘s morgens
 • 15.00-16.30 uur ‘s middags
 • 18.30-20.00 uur ‘s avonds

Verder geldt op de Intensive Care het volgende:

 • Het wisselen van bezoek is toegestaan.
 • Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek.
 • Te veel bezoek kan erg zwaar zijn. Wij vragen u het bezoek te regelen.
 • Om hygiënische redenen zijn bloemen en planten niet toegestaan.

Kunt u niet komen tijdens de bezoektijden? Overleg dan met de verpleegkundige of er andere bezoektijden mogelijk zijn.

Handige websites