Algemene informatie

Wat is een medisch psycholoog?

Verwijzing naar de medisch psycholoog vindt plaats via de medisch specialist. Dit kan gebeuren op zijn advies, maar ook op uw eigen verzoek. Verwijzing via de huisarts is niet mogelijk. Een medisch psycholoog onderzoekt en behandelt mensen op het gebied waar gezondheid, gedrag en gedachten elkaar beïnvloeden en ook als er emotionele problemen ontstaan als gevolg van een lichamelijke aandoening. De samenhang tussen gedrag en hersenfuncties hoort ook tot het werkgebied van de medisch psycholoog. De medisch psycholoog biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden en werkt bij voorkeur met methoden waarvan de effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

Kwaliteitsbewaking

De afdeling Medische Psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er zaken zijn die onduidelijk zijn of waar u niet tevreden over bent, bespreken wij dit graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De psychologen werken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht, www.psynip.nl. De Klinisch psychologen en gezondheidszorgpsychologen in het ziekenhuis vallen onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierop is het tuchtrecht van toepassing.

Contact

Als u na het lezen van de informatie vragen heeft, kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Medische Psychologie, telefoonnummer (0344) 67 45 23. Indien u het secretariaat niet kunt bereiken, kunt u een bericht inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? Bij tijdig afmelden kan de opengevallen plaats voor een andere patiënt gebruikt worden.

De afdeling Medische Psychologie is te vinden op route 03: op de begane grond, in de aanbouw bij de centrale liftenhal. Als u een afspraak heeft kunt u zich melden bij het secretariaat, als zij niet aanwezig zijn kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. 

Lees meer informatie in de folder: 'Afdelingsinformatie'.