Ziek zijn, medische ingrepen en lichamelijke klachten hebben kunnen heel belastend zijn voor een kind. En kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Dit kunnen redenen zijn om naar een psycholoog te gaan. De medisch specialist kan u verwijzen.  De kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt de klachten. Hierbij worden de ouders bijna altijd betrokken. Bij kinderen is het streven altijd om het dagelijks leven zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.

Aandoeningen

Kinderen en jongeren worden om verschillende redenen verwezen naar Medische Psychologie:

 • Acceptatieproblemen/verdriet/boosheid/angst door een chronische ziekte als bijvoorbeeld diabetes/astma/eczeem
 • Angst voor doktersbezoek
 • Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis in het ziekenhuis (operatie/prikken) of de reden waarom je in het ziekenhuis gekomen bent (ongeluk/ziekte)
 • Lichamelijke klachten waar tot nu toe geen verklaring voor gevonden is
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Eetproblemen (geen eetstoornissen als anorexia)
 • Problemen in de ontwikkeling
 • Na een alcoholintoxicatie

Behandeling en onderzoeken

In het gesprek met de psycholoog kunnen deze onderwerpen aan bod komen:

 • Waar heb je last van?
 • Hoe gaat het met je op school, in je vrije tijd, met vrienden, thuis?
 • Hoe ga je om met je lichamelijke klacht?
 • Heb je ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt (pesten, overlijden, ongeluk, ziekte etc)?

Soms volgt er een psychologisch onderzoek om het kind nog beter te leren kennen

 • Intelligentieonderzoek (wat zijn sterke en zwakke kanten op leergebied)
 • Neuropsychologisch onderzoek (o.a. geheugen/concentratie/plannen)
 • Persoonlijkheidsscreening (hoe gaat het met je en wat voor iemand ben je?)

Dan volgt er een plan. Mogelijkheden die eruit kunnen komen zijn:

 • er is geen behandeling nodig
 • we adviseren verwijzing naar een ander behandelcentrum waar ze meer gespecialiseerd zijn
 • we starten een behandeling. Behandeling is in principe kortdurend.

Behandelmethoden die we gebruiken zijn onder andere:


Openingstijden

U kunt op onze afdeling terecht van 8.30 tot 17.00 uur voor afspraken.