Medische Psychologie kind & jeugd

Telefoonnummer

(0344) 67 45 23

Ma t/m vrij van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

Voor kinderen kan het hebben van lichamelijke klachten en medische ingrepen erg zwaar zijn. Dit, in combinatie met vaak ziek zijn, kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. De medisch specialist kan u doorverwijzen naar de kinder- en jeugdpsycholoog. Deze onderzoekt en behandelt de klachten van uw kind. Hierbij worden de ouders bijna altijd betrokken. Het streven is om het dagelijks leven van uw kind zoveel mogelijk door te laten gaan. Kinderen en jongeren worden om verschillende redenen verwezen naar Medische Psychologie:

  • Acceptatieproblemen/verdriet/boosheid/angst door een chronische ziekte als bijvoorbeeld diabetes/astma/eczeem
  • Angst voor doktersbezoek
  • Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis in het ziekenhuis (operatie/prikken) of de reden waarom je in het ziekenhuis gekomen bent (ongeluk/ziekte)
  • Lichamelijke klachten waar tot nu toe geen verklaring voor gevonden is
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Eetproblemen (uitgezonderd eetstoornissen als anorexia)
  • Problemen in de ontwikkeling
  • Na een alcoholintoxicatie

Samenwerkingen

Onze afdeling werkt nauw samen met Kindergeneeskunde, maar ook via alle andere specialismes in het ziekenhuis kunnen kinderen bij ons terecht komen.