Informatie voor nabestaanden

Een familielid, vriend, vriendin of bekende van u is zojuist overleden. Er komt nu een periode van afscheid nemen en het regelen van de uitvaart. We willen u allereerst condoleren met het verlies. Met deze informatie willen wij u informeren over de gang van zaken na een overlijden in Ziekenhuis Rivierenland.

Mortuarium

Kort na het overlijden wordt uw naaste naar het mortuarium van het ziekenhuis gebracht. Indien gewenst kunt u de overledene hier laten opbaren. Als u of de nabestaanden de overledene willen zien, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige van de afdeling.

De verzorging en het beheer van het mortuarium zijn door het ziekenhuis overgedragen aan een gespecialiseerde mortuariumbeheerder: Cura Mortu Orum (CMO). De mortuariumbeheerder neemt voor het ziekenhuis de verzorging van overledenen op zich en handelt de voor het mortuarium noodzakelijke administratieve zaken af. Voor zaken waar de mortuariumbeheerder verder geen bemoeienis heeft, zoals het eventuele transport naar elders en het regelen van de uitvaart, kunt u terecht bij een uitvaartondernemer. De door u gekozen uitvaartondernemer neemt vervolgens contact op met de mortuariumbeheerder.

Indien u dit wenst kan de persoonlijke verzorging onder begeleiding van de mortuariumbeheerder samen met u op de afdeling plaatsvinden. Uw persoonlijke wensen kunt u samen met de verpleging afstemmen, ook als u geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheden binnen het ziekenhuis. Indien u geen gebruik wenst te maken van de faciliteiten in het mortuarium, dient de overledene binnen drie uur na overlijden te zijn overgebracht naar het rouwcentrum van uw keuze.


Verblijf van de overledene in het mortuarium

Elke overledene verblijft voor kortere of langere tijd in het mortuarium van het ziekenhuis. Met de door u ingeschakelde uitvaartondernemer kunt u bespreken of de overledene in het mortuarium van het ziekenhuis blijft, of dat u er de voorkeur aan geeft de overledene elders op te baren.


Persoonlijke bezittingen

De persoonlijke bezittingen van de overledene worden bewaard. Om misverstanden of zoekraken te voorkomen is het verstandig deze bezittingen zo spoedig mogelijk op te (laten) halen op de verpleegafdeling of via de mortuariumbeheerder.


Kosten

De kosten van het gebruik van het mortuarium en de verzorging brengt de mortuariumbeheerder aan de nabestaanden in rekening. Zo mogelijk gaat dit via de door u ingeschakelde uitvaartondernemer, volgens de daarvoor geldende tarieven. Tot drie uur na overlijden worden geen kosten in rekening gebracht. Na de termijn van drie uur geldt een vast tarief. Wanneer nog obductie moet worden verricht, worden tot het moment dat die heeft plaatsgevonden, geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor de kosten voor de verzorging.

De prijzen zijn terug te vinden op de website van de mortuariumbeheerder. Deze kostenberekening gebeurt zonder tussenkomst,maar met medeweten van het ziekenhuis.

Heeft u behoefte om met een geestelijk verzorger te praten over het overlijden van uw naaste? Vraag dan de verpleegkundige van de afdeling of de receptie om deze voor u op te roepen.