Antibiotica en isolatiemaatregelen bij BRMO's

Antibiotica zijn geneesmiddelen. Ze worden gebruikt wanneer je een infectie hebt door een bacterie. Als je antibiotica vaak gebruikt, dan kunnen bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden. De antibiotica kunnen hun werk dan niet meer doen en het wordt moeilijker om weer beter te worden. Daarom is het belangrijk dat artsen alleen antibiotica voorschrijven als dat echt nodig is. En dat u antibiotica op de juiste manier gebruikt.

Wat is een BRMO

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro-Organisme. Het is een verzamelnaam voor verschillende resistente bacteriën. Wanneer een bacterie tot een BRMO behoort, dan betekent dit dat de bacterie ongevoelig (resistent) is voor een of meerdere soorten antibiotica die normaal wel zouden werken. 

Lees meer over resistente bacteriën op de pagina Ziekenhuisinfectie(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/ziekenhuisinfectie-met-resistente-bacterien/).

Behandeling

Als u ziek wordt door een BRMO, dan heeft u speciale antibiotica nodig. Het is belangrijk dat deze speciale antibiotica niet te vaak gegeven worden omdat de kans bestaat dat ook deze antibiotica niet meer gaan werken.

U wordt van een BRMO-bacterie niet sneller ziek dan van een bacterie die wel behandeld kan worden met normale antibiotica.

Maatregelen bij behandeling/afspraak

Bent u in het ziekenhuis voor een bezoek aan de polikliniek of behandeling? De zorgverleners met wie u te maken krijgt, dragen soms beschermende kleding. U kunt hierbij denken aan een schort en handschoenen, met soms een muts en/of een mondneusmasker.

De precieze maatregelen hangen af van het soort onderzoek of behandeling. 

Isolatiemaatregelen bij opname

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? U krijgt dan te maken met isolatiemaatregelen. Welke maatregelen voor u gelden, hangt af van de soort BRMO die u heeft. Er zijn 2 soorten isolatiemaatregelen:

1. Contact-isolatiemaatregelen

  • U verblijft meestal op een 1-persoonskamer met een eigen badkamer en toilet.
  • De zorgverleners dragen een schort en handschoenen.
  • U blijft op uw kamer.

2. Strikte isolatiemaatregelen

  • U verblijft op een 1-persoonskamer met een aparte ruimte voor uw kamer. Dit wordt ook wel een sluis genoemd.
  • De zorgverleners dragen een schort met lange mouw, een mond-neusmasker, handschoenen en muts.
  • U blijft op uw kamer.

Voor beide soorten isolatie geldt:

  • Soms is het nodig om de kamer te verlaten, bijvoorbeeld voor revalidatie of een onderzoek op een andere afdeling. Dit kan gewoon doorgaan. De verpleegkundige zorgt ervoor dat er op de andere afdeling ook maatregelen worden genomen.
  • U mag op uw kamer bezoek ontvangen. Gaat uw bezoek eerst nog naar andere patiënten in het ziekenhuis? Dan komen ze als laatste bij u. Bij het verlaten van uw kamer, desinfecteert uw bezoek de handen op uw kamer met een desinfectiemiddel. Het kan zijn dat uw bezoek ook speciale kleding aan moet. Dit wordt ter plaatse uitgelegd.

Bekijk ook de pagina Isolatiemaatregelen(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/isolatiemaatregelen/).

Lees meer informatie over de resistente bacteriën (BRMO's) op de website van

Zorgnetwerk GAIN(https://www.zorgnetwerk-gain.nl/kennis/infectiepreventie-per-zorgtak/patientinformatie-over-antibioticaresistentie/informatie-cpe)

GAIN staat voor het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk. Hierin werkt Ziekenhuis Rivierenland samen met andere ziekenhuizen om antibioticaresistentie en verspreiding te voorkomen. Dit is nodig omdat resistente micro-organismen zorgen voor grote risico's in alle lagen van de gezondheidszorg.

In Nederland zijn in totaal 10 regionale netwerken, waarvan GAIN er één is.