Huisregels

We willen graag dat iedereen die in het ziekenhuis komt, zich veilig en vertrouwd voelt. Om u zo goed mogelijk te helpen, zijn er een aantal regels. De regels die voor iedereen gelden, hebben we hieronder op een rij gezet. We wensen u een goed verblijf in Ziekenhuis Rivierenland.

Rechten en plichten van patiënten

Bij een behandeling in het ziekenhuis is er sprake van een overeenkomst tussen de arts/ het ziekenhuis en de patiënt. Bij zo’n overeenkomst horen rechten en plichten. Dat geldt zowel voor zorgverleners als voor u als patiënt. In de folder 'Patiëntenrechten en -plichten' leest u hier meer over. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

Identificatieplicht in de zorg

Iedereen die medische zorg nodig heeft, moet een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Of het nu de huisarts is, de tandarts, of de arts in het ziekenhuis. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Dit betekent dat ook (pasgeboren) kinderen zich moeten kunnen legitimeren in het ziekenhuis. Ook in ons ziekenhuis is dat het geval. U heeft het identiteitsbewijs nodig bij de aanmeldzuil en/of receptie.

Ontmoeten is begroeten, wel zonder hand in ziekenhuis Rivierenland

In Ziekenhuis Rivierenland vindt een (officiële) begroeting voortaan zonder handen schudden plaats. Voor een aantal patiëntengroepen was dit al gebruikelijk, omdat zij een verlaagde weerstand hebben en door het schudden van handen lopen ze een extra risico. Ook door de coronapandemie was het handen schudden tijdelijk stopgezet. Ziekenhuis Rivierenland wil nu graag doorpakken en met andere begroetingsmanieren zorgen voor een welkom gevoel en aandacht voor patiënt en bezoeker.  

Opnemen en meeluisteren van gesprekken in de spreekkamer

Omwille van privacy is het niet toegestaan om in het ziekenhuis ongevraagd foto's, filmpjes of geluidsopnames te maken. Een uitzondering zijn gesprekken die u heeft met uw zorgverlener in het kader van de behandeling. U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. U kunt ook een naaste op afstand via uw telefoon laten meeluisteren met het gesprek. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Eten en drinken in het ziekenhuis

In het ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel. We letten streng op hygiëne en voedselveiligheid. Het kan zijn dat u ander eten en drinken krijgt dan u thuis gewend bent. In het ziekenhuis gelden voor de veiligheid regels voor het laten meebrengen van eten door uw bezoek.

  • Lees de folder over het meebrengen van voeding door bezoek. 

Huisdieren

Hoe vervelend voor u we het ook vinden, huisdieren zijn niet toegestaan in het ziekenhuis. In de eerste plaats om hygiënische redenen. In de tweede plaats omdat veel mensen allergisch voor dieren zijn. We willen ook met hen rekening houden. Een uitzondering zijn de hulphonden.