Huisregels

We willen graag dat iedereen die in het ziekenhuis komt, zich veilig en vertrouwd voelt. Om u zo goed mogelijk te helpen, zijn er een aantal regels. De regels die voor iedereen gelden, hebben we hieronder op een rij gezet. We wensen u een goed verblijf in Ziekenhuis Rivierenland.

Rechten en plichten van patiënten

Bij een behandeling in het ziekenhuis is er sprake van een overeenkomst tussen de arts/ het ziekenhuis en de patiënt. Bij zo’n overeenkomst horen rechten en plichten. Dat geldt zowel voor zorgverleners als voor u als patiënt. In de folder patiëntenrechten en plichten leest u hier meer over. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

Rechten van kinderen en ouders/verzorgers

Kinderen worden serieus genomen in de gezondheidszorg. Zorgverleners betrekken kinderen zoveel mogelijk bij hun behandeling. De rechten van minderjarigen zijn in de gezondheidszorg vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener en onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot twaalf jaar, kinderen van twaalf tot zestien jaar en jongeren vanaf zestien jaar. Voor iedere groep gelden aparte rechten. Welke dat zijn, vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’ of kijk op de website van Stichting Kind & Ziekenhuis www.jadokterneedokter.nl.

Identificatieplicht in de zorg

Iedereen die medische zorg nodig heeft, moet een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Of het nu de huisarts is, de tandarts, of de arts in het ziekenhuis. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Dit betekent dat ook (pasgeboren) kinderen zich moeten kunnen legitimeren in het ziekenhuis. Ook in ons ziekenhuis is dat het geval. U heeft het identiteitsbewijs nodig bij de aanmeldzuil en/of receptie.

Ontmoeten is begroeten, wel zonder hand in ziekenhuis Rivierenland

In Ziekenhuis Rivierenland vindt een (officiële) begroeting voortaan zonder handen schudden plaats. Voor een aantal patiëntengroepen was dit al gebruikelijk, omdat zij een verlaagde weerstand hebben en door het schudden van handen lopen ze een extra risico. Ook door de coronapandemie was het handen schudden tijdelijk stopgezet. Ziekenhuis Rivierenland wil nu graag doorpakken en met andere begroetingsmanieren zorgen voor een welkom gevoel en aandacht voor patiënt en bezoeker.  

Opnemen en meeluisteren van gesprekken in de spreekkamer

Omwille van privacy is het niet toegestaan om in het ziekenhuis ongevraagd foto's, filmpjes of geluidsopnames te maken. Een uitzondering zijn gesprekken die u heeft met uw zorgverlener in het kader van de behandeling. U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. U kunt ook een naaste op afstand via uw telefoon laten meeluisteren met het gesprek. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Eten en drinken in het ziekenhuis

In het ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel. We letten streng op hygiëne en voedselveiligheid. Het kan zijn dat u ander eten en drinken krijgt dan u thuis gewend bent. In het ziekenhuis gelden voor de veiligheid regels voor het laten meebrengen van eten door uw bezoek.

  • Lees de folder over het meebrengen van voeding door bezoek. 

Huisdieren

Hoe vervelend voor u we het ook vinden, huisdieren zijn niet toegestaan in het ziekenhuis. In de eerste plaats om hygiënische redenen. In de tweede plaats omdat veel mensen allergisch voor dieren zijn. We willen ook met hen rekening houden. Een uitzondering zijn de hulphonden.

Schade aan of verlies van uw eigendommen

Verlies, diefstal en beschadiging van uw spullen zijn vervelende zaken die u liever wilt voorkomen. Ziekenhuis Rivierenland is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Wij raden u daarom af om waardevolle spullen mee te nemen naar ons ziekenhuis. Denk hierbij aan grote hoeveelheden geld, horloges en sieraden.

Krijgt u tijdens een ziekenhuisopname onverhoopt toch te maken met verlies, diefstal of schade? Dan kunt u een schadeformulier invullen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Materiële schade'.