Huisregels

Rechten en plichten van patiënten

Bij een behandeling in het ziekenhuis is er sprake van een overeenkomst tussen de arts/ het ziekenhuis en de patiënt. Bij zo’n overeenkomst horen rechten en plichten. Dat geldt zowel voor zorgverleners als voor u als patiënt. In de folder 'Patiëntenrechten en -plichten' leest u hier meer over. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Lees dan de informatie over de klachtenregeling van Ziekenhuis Rivierenland.  

Identificatieplicht in de zorg

Iedereen die medische zorg nodig heeft, moet een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Of het nu de huisarts is, de tandarts, of de arts in het ziekenhuis. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Dit betekent dat ook (pasgeboren) kinderen zich moeten kunnen legitimeren in het ziekenhuis. Ook in ons ziekenhuis is dat het geval. U heeft het identiteitsbewijs nodig bij de aanmeldzuil en/of receptie. Lees meer over de identificatieplicht in de zorg.

Eten en drinken in het ziekenhuis

In het ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel. We letten streng op hygiëne en voedselveiligheid. Het kan zijn dat u ander eten en drinken krijgt dan u thuis gewend bent. Wilt u eten laten meebrengen door uw bezoek? Lees de folder over onze regels. 

Huisdieren

Hoe vervelend voor u we het ook vinden, huisdieren zijn niet toegestaan in het ziekenhuis. In de eerste plaats om hygiënische redenen. In de tweede plaats omdat veel mensen allergisch voor dieren zijn. We willen ook met hen rekening houden. Een uitzondering zijn de hulphonden.