Rechten, plichten en huisregels

Wij willen uw bezoek aan Ziekenhuis Rivierenland zo fijn en veilig mogelijk maken. Omdat we u belangrijk vinden. Het is daarom goed om te weten dat we een paar huisregels hebben voor iedereen die in ons ziekenhuis is.  

We hebben respect voor elkaar

We vinden respect voor elkaar heel belangrijk. Dat betekent ook dat we grensoverschrijdend gedrag, bedreiging, geweld of intimidatie niet toestaan in ons ziekenhuis. We bellen dan de beveiliging en als het nodig is, doen we aangifte bij de politie. 

Rechten en plichten

Een patiënt en een dokter of een andere medewerker van ons ziekenhuis hebben allebei rechten en plichten. In de folder Patiëntenrechten en plichten(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/ojijmlqr/159246_patienten-rechten.pdf) leest u hier meer over.

Complimenten, tips of een klacht.

Wilt u een compliment of tip met ons delen? Dat kan op deze pagina(https://ziekenhuisrivierenland.nl/contact/complimenten-en-tips/).Voor een klacht verwijzen we u naar onze klachtenfunctionaris(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/klachtenfunctionaris/)

Identificatieplicht

Iedere patiënt of bezoeker die in ons ziekenhuis is, moet zich kunnen identificeren. Daarom heeft u uw identiteitsbewijs nodig wanneer u zich aanmeldt in ons ziekenhuis. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. 

Wilt u meer weten over identificatieplicht in de zorg? Bekijk dan deze pagina van de Rijksoverheid. 

Identificatieplicht(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg)

Het opnemen van beeld of geluid

U mag in ons ziekenhuis niet ongevraagd foto’s, video’s of geluidsopnames maken. Dit heeft alles te maken met de privacy van de andere patiënten, bezoekers en medewerkers van ons ziekenhuis. Natuurlijk mag u wel een geluidsopname maken van uw gesprek met uw dokter of verpleegkundige. Meld dit vooraf even aan degene met wie u een gesprek heeft. 

Cameratoezicht

In Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en in de Barbarapolikliniek in Culemborg maken we gebruik van camerabewaking. Dit doen we voor uw en onze veiligheid. Meer informatie hierover leest u op deze pagina(https://ziekenhuisrivierenland.nl/naar-het-ziekenhuis/cameratoezicht/).

Huisdieren

In ons ziekenhuis zijn alleen hulphonden(https://ziekenhuisrivierenland.nl/naar-het-ziekenhuis/extra-hulp/hulphonden/) welkom. Andere (huis)dieren helaas niet. Dit heeft alles te maken met hygiënische redenen.

Verlies, diefstal of beschadiging

Meer informatie over verlies, diefstal of beschadiging leest u op deze pagina.(https://ziekenhuisrivierenland.nl/contact/verlies-diefstal-en-schade/) (https://ziekenhuisrivierenland.nl/contact/verlies-diefstal-en-schade/) 

Rookvrij ziekenhuis

Ziekenhuis Rivierenland is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat u in ons ziekenhuis én op het terrein van ons ziekenhuis niet mag roken.