Zorg in de laatste levensfase

Zorg In Laaste Levensfase

Als een familielid of naaste overlijdt is dat heel verdrietig. Ook komt er veel op u af en moet u veel regelen. We begrijpen dat uw hoofd daar op dat moment niet naar staat. Toch is het goed om op tijd de juiste informatie te lezen. Daarom zetten we hieronder voor u op een rijtje wat de gang van zaken is na een overlijden in Ziekenhuis Rivierenland. 

Mortuarium

Na het overlijden wordt uw naaste naar ons mortuarium gebracht. Als u dat wilt, kunt u uw naaste hier laten opbaren. Wilt u uw naaste zien? Geef dit aan bij de verpleegkundige van de afdeling. 

Het mortuarium wordt beheerd door Cura Mortu Orum (CMO). Het is een gespecialiseerde mortuariumbeheerder die uw overleden naaste verzorgd. Ook handelt CMO een aantal administratieve taken af. 

Uitvaartondernemer

Het regelen van een uitvaart wordt niet door CMO gedaan. Daarvoor kiest u zelf een uitvaartondernemer. Deze uitvaartondernemer neemt contact op met CMO. Bespreek zelf met de uitvaartondernemer of uw naaste in het mortuarium van het ziekenhuis blijft of dat uw naaste ergens anders opgebaard wordt. De uitvaartondernemer regelt ook met het ziekenhuis de overdracht en overplaatsing van uw naaste naar een uitvaartcentrum of naar huis, afhankelijk van uw wensen.

Verzorging

Als u dit wilt, kunt u helpen bij de persoonlijke verzorging van uw naaste op de afdeling. CMO begeleidt u hierbij. Laat aan de verpleging weten wat uw wensen zijn. Wilt u geen gebruik maken van het mortuarium van ons ziekenhuis? Dan moet uw naaste binnen drie uur na het overlijden overbracht zijn naar een rouwcentrum dat u zelf kiest. 

Rituele bewassing

Ook een rituele bewassing is mogelijk in het mortuarium van het ziekenhuis. De kosten voor de wasruimte worden in rekening gebracht bij de nabestaanden. 

Persoonlijke bezittingen

De persoonlijke bezittingen van uw naaste worden bewaard. We vragen u om de bezittingen zo snel mogelijk op te (laten) halen op de verpleegafdeling of via de mortuariumbeheerder (CMO). 

Kosten

Tot drie uur na het overlijden van uw naaste worden er geen kosten in rekening gebracht. Na de termijn van drie uur geldt een vast bedrag voor het gebruik van het mortuarium en de verzorging van uw naaste.

Het kan zijn dat er nog inwendig onderzoek bij uw naaste moet worden gedaan. Tot het moment dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden, worden er geen kosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor de kosten voor de verzorging. 

De prijzen vindt u op de website van de mortuariumbeheerder: (http://www.curamortuorum.nl)

Geestelijke verzorging

Vindt u het fijn om met een geestelijk verzorger(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging/) te praten over het overlijden van uw naaste? Vraag dan aan de verpleegkundige van de afdeling of aan de receptie om de geestelijk verzorger voor u te roepen. 

Orgaan- en/of weefseldonatie

Orgaan- en weefseldonatie betekent dat (nabestaanden van) een overledene organen en/of weefsels doneren aan iemand anders. Meer hierover leest u op deze pagina(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/orgaan-enof-weefseldonatie/)

Niet-natuurlijke dood

We spreken van een niet-natuurlijke dood als iemand door een niet-natuurlijke oorzaak is overleden. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een misdrijf. Bij een niet-natuurlijke dood stellen politie en justitie een onderzoek in naar de doodsoorzaak. Hierdoor kan een rouwbezoek pas plaatsvinden als het lichaam van de overledene door de officier van justitie is vrijgegeven.