Longkanker

Per jaar krijgen ongeveer 14.000 mensen longkanker (cijfers van Longkanker Nederland). De kans dat u of iemand in uw naaste omgeving hiermee te maken krijgt is dus groot. Longkanker heeft een grote impact op uw leven en dat van uw naasten. Het is belangrijk goed geïnformeerd te zijn over uw ziekte, uw behandelmogelijkheden en over de zorg die wij u in Ziekenhuis Rivierenland, in samenwerking met onze samenwerkingspartners, kunnen bieden.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Longgeneeskunde

Lees meer

Meer over

Bij longkanker onderscheiden we 2 verschillende vormen; niet-kleincellige en kleincellige longkanker.

Niet-kleincellige longkanker 

Dit is de meest voorkomende soort longkanker (ongeveer 80%). Deze vorm van longkanker groeit meestal langzaam en geeft minder snel uitzaaiingen dan kleincellige longkanker. Niet-kleincellige longkanker onderscheiden we op basis van het type cel waaruit de kanker ontstaat in 3 soorten. 

  • Plaveiselcelcarcinoom
  • Adenocarcinoom
  • Grootcellig carcinoom

Kleincellige longkanker

De tumorcellen zijn kleiner bij het kleincellige type longkanker. Deze tumorcellen delen zich erg snel. Ongeveer 15 % van de longkankerpatiënten heeft een kleincellige longkanker. Meer weten over kleincellig longkanker? 


Longvlieskanker of mesothelioom

Naast longkanker bestaat er ook longvlieskanker. Dit is een kwaadaardige tumor van de vliezen die de longen of borstholte bekleden. De oorzaak van longvlieskanker is bijna altijd asbest-blootstelling. Meer weten over borstvlieskanker? 

Meer informatie over de verschillende kankersoorten lees je op de website van Longkanker Nederland

Onderzoeken

Om te onderzoeken of de klachten die u heeft veroorzaakt worden door longkanker of een andere longaandoening kunnen diverse onderzoeken gedaan worden in Ziekenhuis Rivierenland. Voor sommige onderzoek verwijzen we u naar het St. Antonius Ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor het maken van een PET-CT-scan, mediastinoscopie of een EBUS (endo bronchiale ultrasound scopie).

Behandelingen

Patiëntenbespreking of MDO (multidisciplinair overleg)

Elke week is er een overleg met de artsen van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Tijdens dit overleg bespreken we voor elke patiënt met longkanker wat het beste behandeladvies is. Er wordt ook gekeken of een behandeling in studieverband een mogelijkheid is.

Doorgaans kunnen behandelingen met chemotherapie en longoperaties gewoon in Tiel gebeuren. Voor bestraling verwijzen wij u naar het UMCU. Soms zullen we u voor een behandeling doorverwijzen naar Nieuwegein of naar een gespecialiseerd centrum. Dit laatste kan ook op uw verzoek plaatsvinden, als u behoefte hebt aan een second opinion (een tweede mening van een andere longarts). U kunt dit met uw longarts of met de verpleegkundig specialist bespreken.

Contact

Op de polikliniek Longgeneeskunde proberen wij zo snel mogelijk vast te stellen wat er aan de hand is en welke behandeling(en) mogelijk zijn. U komt er in contact met verschillende medewerkers. 

De polikliniek-assistenten

Zij regelen op de polikliniek alle afspraken voor de onderzoeken en de afspraken bij de longarts of verpleegkundig specialist. Zij informeren u over de onderzoeken die afgesproken worden. Zij staan u tevens telefonisch te woord. Bij uw bezoeken aan polikliniek Longgeneeskunde komt u vaak dezelfde vertrouwde gezichten achter de balie tegen.

Wilt u in contact komen met de polikliniek Longgeneeskunde? U kunt bellen naar (0344) 67 49 08. De afdeling is geopend van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de huisarts.

Longfunctieanalisten

Vaak is het noodzakelijk om een longfunctie onderzoek te doen. Dit onderzoek vindt plaats op polikliniek Longgeneeskunde. Op de longfunctie afdeling werken speciaal opgeleide longfunctie analisten. Zij doen zelfstandig onderzoek naar het functioneren van de longen.

Secretaresse

Op de polikliniek werken de secretaresses meestal achter de schermen.