Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op verschillende vragen binnen een onderwerp. De onderwerpen zijn:

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Vraag het de helpdesk MijnZR


Gebruik MijnZR

Wie kan gebruik maken van MijnZR?

Iedereen die bij Ziekenhuis Rivierenland als patiënt staat ingeschreven kan gebruik maken van MijnZR. Het medisch dossier kunnen alleen patiënten van 16 jaar en ouder inzien.

Op welke browsers werkt MijnZR?

MijnZR werkt op alle browsers.

Gebruik DigiD

Hoe kan ik DigiD met sms-functie aanvragen?

U kunt DigiD aanvragen via de website www.digid.nl. Om MijnZR te kunnen gebruiken, heeft u een DigiD met sms-functie nodig.

Hebt u wel een DigiD, maar nog niet met sms-functie? Op de website www.digid.nl staat hoe u de sms-functie kunt aanvragen.

Na het aanvragen of van uw DigiD en sms-functie krijgt u per post binnen vijf werkdagen een activeringscode thuisgestuurd. Hiermee kunt u uw DigiD activeren. U hebt hiervoor ook uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Wat moet ik doen als ik mijn DigiD gebruikersnaam of wachtwoord ben vergeten of als mijn DigiD is verlopen?

Vraag opnieuw uw DigiD aan op www.digid.nl.

Bij het inloggen met DigiD wordt er een sms gestuurd naar een verkeerd telefoonnummer.

U kunt het 06-nummer waar de sms-codes van DigiD naar gestuurd wordt wijzigen via www.digid.nl.

Ik wil graag inloggen zonder DigiD met SMS-code.

Ziekenhuis Rivierenland is verplicht gebruik te maken van een hoog beveiligingsniveau van DigiD. Om deze reden is sms-verificatie verplicht.

Ik kan niet inloggen met DigiD.

Controleer of uw inschrijving volledig is bij de receptie van het ziekenhuis.

Inloggen en registreren

Wat heb ik nodig om in te loggen op MijnZR?

  • een computer met internet
  • uw DigiD mét sms-functie
  • een mobiele telefoon

Als ik via mijn computer mijn afspraken wil inzien, moet ik dan altijd inloggen via DigiD?

Ja, dat kan alleen met DigiD. Dit is nodig voor de bescherming van uw gegevens.

Kan ik iemand of iemand anders mij machtigen om gebruik te maken van MijnZR?

Binnenkort kunt u ook iemand anders machtigen om uw medische informatie van MijnZR in te zien. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk. We verwachten dit op korte termijn aan u aan te kunnen bieden.

Dossierinzage

Wat is online inzage van mijn medisch dossier?

Online inzage in uw medisch dossier betekent dat u op de computer delen van uw eigen medisch ziekenhuisdossier kunt bekijken. Bijvoorbeeld de brieven die Ziekenhuis Rivierenland heeft gestuurd aan uw huisarts of aan andere artsen/zorgverleners, uitslagen van onderzoek dat u heeft gehad in het ziekenhuis en informatie over medicijnen die in het ziekenhuis zijn voorgeschreven. In uw dossier staat informatie die geregistreerd is vanaf 11 oktober 2019.

De onderdelen die getoond worden op het patiëntenportaal MijnZR van voor die datum zijn afspraken, opnames, operaties en bezoeken aan de spoedeisende hulp die u in het verleden heeft gehad en lab uitslagen uit het verleden. Uiteraard is het mogelijk om uw medisch dossier van voor 11 oktober 2019 in te zien en/of een kopie van uw volledig medisch dossier te ontvangen. Voor de procedure en benodigde informatie voor deze aanvraag kunt u terecht op onze website.

Waarom biedt Ziekenhuis Rivierenland mij de mogelijkheid om mijn medisch dossier online in te zien?

We vinden het belangrijk dat u als patiënt uw medisch dossier online kunt inzien. Als patiënt krijgt u dan meer inzicht in uw ziekteproces en de ziektegeschiedenis. Zo gaat u beter geïnformeerd en voorbereid naar het spreekuur van uw zorgverlener.

Ik wil graag mijn medisch dossier online inzien. Hoe gaat dat?

U kunt delen van uw dossier inzien via het patiëntenportaal MijnZR. U kunt gegevens bekijken wanneer deze geregistreerd zijn vanaf 11 oktober 2019. Als u aan die informatie niet voldoende heeft, kunt u via de website een kopie opvragen van andere delen van uw dossier.

Online inzage in uw dossier is mogelijk op elk moment en op elke computer/laptop met internet.

Wat kan ik met MijnZR?

Op MijnZR kunt u persoonlijke gegevens en delen uit uw medisch dossier bekijken. U kunt historische en aankomende afspraken in Ziekenhuis Rivierenland inzien. U kunt uitslagen van onderzoeken bekijken. U kunt informatie over medicijnen die in het ziekenhuis zijn voorgeschreven inzien, een herhaalrecept van deze medicijnen aanvragen en een actueel medicatie-overzicht van deze medicijnen downloaden. Ook kunt u brieven inzien die Ziekenhuis Rivierenland heeft gestuurd aan uw huisarts of aan andere artsen/zorgverleners. Daarnaast kunt u een vraag stellen aan uw zorgverlener via het digitaal consult.

Ik wil inzage in mijn online dossier uitschakelen, hoe doe ik dat?

Dit kan, neem hiervoor contact op met de receptie van het ziekenhuis.

Ik begrijp niet wat er in mijn medisch dossier staat.

Als u de informatie in uw dossier niet begrijpt, dan kunt u uw arts vragen om uitleg bij uw volgende afspraak. Ook kunt u een vraag stellen aan uw arts via een digitaal consult op MijnZR.

Wat moet ik doen als bepaalde informatie in mijn dossier niet klopt of ontbreekt?

De informatie in MijnZR komt direct uit uw medisch dossier van het ziekenhuis. U kunt gegevens bekijken wanneer deze geregistreerd zijn vanaf 11 oktober 2019. Als informatie niet klopt of ontbreekt, dan kunt u dat tijdens uw volgende afspraak met uw arts bespreken. Uw informatie wordt bij elk bezoek bijgewerkt in uw medisch dossier.

Welke uitslagen kan ik inzien op MijnZR?

U kunt alleen uitslagen van onderzoeken inzien die zijn aangevraagd en zijn uitgevoerd door Ziekenhuis Rivierenland. U kunt lab uitslagen inzien van bijvoorbeeld bloedonderzoek of urineonderzoek. Ook kunt u verslagen inzien van bijvoorbeeld röntgenfoto’s en scans, maar niet de beelden zelf. Houd er rekening mee dat uitslagen 7 dagen nadat de uitslag bekend is in MijnZR te zien zijn.

Hoe lang duurt het voordat ik nieuwe uitslagen van onderzoek online kan inzien?

Dit duurt 7 dagen nadat de uitslag van een onderzoek bekend is. Hierdoor is uw arts in de gelegenheid resultaten persoonlijk mee te delen of de resultaten intern te bespreken binnen het team van zorgverleners, voordat deze met u worden gedeeld of besproken. U bepaalt zelf of u de uitslagen op MijnZR bekijkt voordat de zorgverlener deze met u heeft besproken. Uw zorgverlener geeft u uitleg en extra informatie bij de eerstvolgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan telefonisch contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Ik maak mij zorgen om mijn uitslagen. Ik heb een vraag die niet kan wachten tot de volgende afspraak met mijn arts.

Bij uw volgende afspraak licht uw behandelaar de uitslagen toe. Neem alleen in dringende gevallen telefonisch contact op met de polikliniek van uw behandelend arts.

Kan ik namens iemand een dossier inzien? Bijvoorbeeld als die persoon niet met een computer overweg kan.

Helaas is het machtigen van iemand anders op dit moment nog niet mogelijk. We verwachten dit op korte termijn aan u aan te kunnen bieden.

Controleren, wijzigen of inzien van Mijn Gegevens

Ik kan mijn apotheek, tandarts of huisarts niet vinden in het zoekscherm van MijnZR.

Vaak is uw apotheek/tandarts/huisarts te vinden onder een andere naam. Op internet kunt u meestal de juiste naam vinden. Lukt dat niet, dan horen wij graag wat uw praktijk/zorgverlener is. Wij zullen deze opnemen in het systeem en bij uw gegevens registreren. Neem contact op met het ziekenhuis om uw zorgverlener te laten registreren.

U kunt ook bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis naar de receptie gaan om uw zorgverlener te laten registreren.

Ik kan mijn aanspreeknaam niet aanpassen

U kunt uw aanspreeknaam niet zelf aanpassen. Bij een volgend bezoek aan Ziekenhuis Rivierenland kunt u aan de centrale balie uw wijzigingen doorgeven.

Ik moet mijn zorgverzekeraar opgeven. Maar het is niet duidelijk welke verzekeraar (groep van verzekeraars) ik moet kiezen.

Door de vele fusies onder de zorgverzekeraars heten deze soms anders dan bij u bekend is. Kijk op uw zorgpas bij '7 Identification number of the institution'. Hier vindt u het nummer en de naam van uw zorgverzekeraar of de organisatie waar uw zorgverzekeraar onder valt. Klik deze aan in de uitklaplijst.  

Uw polisnummer vindt u bij '8 Identification number of the card'.

Ik wil mijn achternaam wijzigen.

Dit kunt u alleen doorgeven bij de receptie in het ziekenhuis.

Ik wil graag voor mijn kind inloggen.

U kunt niet namens uw kind inloggen. U kunt wel een DigiD aanvragen voor uw kind. Voor het aanvragen van een DigiD bestaat geen minimum leeftijd. Als een kind in de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven, kan er een DigiD aangevraagd worden. Helaas is het machtigen van iemand anders op dit moment nog niet mogelijk. We verwachten dit op korte termijn aan u aan te kunnen bieden.

Inzien, verzetten en afzeggen van afspraken

Hoe kan ik mijn afspraken in MijnZR bekijken?

Als u bent ingelogd in MijnZR, klikt u op Agenda. Onder ‘Aankomend’ ziet uw welke afspraken en behandelingen voor u in het ziekenhuis gepland staan. Onder ‘Historie’ ziet u welke afspraken en behandelingen u in het ziekenhuis hebt gehad (vanaf 11 oktober 2019).

Hoe kan ik mijn polikliniekafspraak verzetten of afzeggen?

Om een afspraak in het ziekenhuis te verzetten of af te zeggen, belt u naar de polikliniek, klik hier voor de telefoonlijst. De polikliniekassistente kan een nieuwe afspraak voor u maken. Als u verhinderd bent, wilt u dan uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch afzeggen? Anders kan er een bedrag in rekening worden gebracht. Via MijnZR is het op dit moment niet mogelijk om afspraken te verzetten of af te zeggen.

Hoe beheer ik afspraken voor een kind dat geen DigiD heeft? 

Zonder DigiD kunt u niet in MijnZR inloggen. Voor het aanvragen van een DigiD bestaat geen minimum leeftijd. Als een kind in de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven, kan er een DigiD aangevraagd worden. Daarmee kunt u voor het kind een eigen MijnZR-account aanmaken.

Kan ik de gegevens van mijn kind in MijnZR bekijken?

Dit kan alleen als uw kind over een DigiD beschikt. Voor het aanvragen van een DigiD bestaat geen minimum leeftijd. Als een kind in de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven, kan er een DigiD aangevraagd worden. Daarmee kunt u met het kind een eigen MijnZR-account aanmaken.

Hoe bereid ik mij voor op het gesprek met mijn arts?

Schrijf vooraf uw vragen op. U heeft recht op goede informatie. Er zijn drie goede vragen die kunnen helpen om die goede informatie te krijgen. Kijk voor meer informatie op www.3goedevragen.nl.

Vraag zo nodig om uitleg van medische termen en waar u terecht kunt als u na het gesprek nog vragen heeft.

Neem iemand mee naar het gesprek. Twee horen meer dan één.

Privacy en veiligheid

Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens?

Ziekenhuis Rivierenland gaat op een veilige manier met uw digitale gegevens om. Wij registreren uw gegevens in uw medisch dossier volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor is uw privacy gegarandeerd. Ook de gegevens die u invoert in MijnZR komen in uw medisch dossier. 

Hoe zit het met de veiligheid van mijn gegevens?

U kunt alleen van MijnZR gebruik maken door in te loggen met uw DigiD. Ziekenhuis Rivierenland gebruikt DigiD om uw identiteit vast te stellen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat derden geen gebruik maken van uw DigiD-inloggegevens. Op het gebruik van DigiD zijn aparte voorwaarden van toepassing, die u hier terug kan lezen.

Wie kan de gegevens in mijn dossier inzien?

In het medisch dossier staan gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. De hulpverlener is verplicht een dergelijk dossier bij te houden. U en de hulpverleners die bij uw behandeling zijn betrokken hebben het recht om over u aangelegde dossiers in te zien. Alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming geeft, mogen ook anderen uw dossier inzien.

Wat kan ik zelf doen om mijn gegevens veilig te houden?

U kunt zelf ook bijdragen aan een veilig gebruik van uw gegevens in MijnZR.

  • Log uit op het moment dat u MijnZR niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser.
  • Ga zorgvuldig om met afdrukken die u maakt van uw gegevens.
  • Uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.
  • Sla uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
  • Gebruik een screensaver en beveilig uw computer met een wachtwoord. Voorbijgangers kunnen uw gegevens dan niet direct zien als u even weg bent van uw computer.
  • Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat netwerk beveiligd is. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

Biedt de aanmeldzuil mij voldoende privacy?

Een zuil geeft meer privacy dan een balie. Gegevens hoeven niet langer hardop uitgesproken te worden.

Wie even moet wachten bij de zuilen, doet dat achter een lijn op de vloer. Net als voorheen, hebben alle medewerkers en vrijwilligers een geheimhoudingsplicht.

Door uw ID-bewijs te scannen bij de zuil, legitimeert u zich. De scanners in de zuil maken geen kopie van uw ID-kaart, rijbewijs of paspoort en slaan niets op. De scanners lezen alleen de nummers op het ID-bewijs om uw inschrijving en afspraak te controleren, u in het systeem aan te melden en uw ticket te kunnen printen.