Uw operatie of behandeling

De planning van uw operatie of behandeling

Vrijwilligers1

U krijgt binnenkort een behandeling of u wordt geopereerd. Het is belangrijk dat u dan goed bent voorbereid. Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt, welke voorbereidingen u moet doen en bij wie u uw vragen kunt stellen.

Stappenplan

1. Controleer uw contactgegevens 

Het is belangrijk dat we uw juiste gegevens hebben om u te bereiken, zoals uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Ook de gegevens van uw huisarts en apotheek moeten actueel zijn. Controleer in MijnZR(http://www.mijnzr.nl) of uw gegevens nog goed zijn. 

2. Vul de vragenlijst(en) in

Moet u vóór uw afspraak, onderzoek of behandeling een vragenlijst invullen? U vindt deze in MijnZR. U krijgt hiervan een melding per e-mail. Heeft u MijnZR niet geactiveerd? Dan kunt u de vragenlijst in het ziekenhuis invullen.

3. Afspraak polikliniek Anesthesiologie

U krijgt de datum en het tijdstip van de afspraken per e-mail of brief. U vindt de afspraak ook in MijnZR.

Ter voorbereiding op uw operatie of behandeling krijgt u een pre-operatieve screening. Dit is een gecombineerde afspraak op de polikliniek Anesthesiologie. Dit betekent dat u de afspraken op dezelfde dag heeft met de anesthesioloog, de apothekersassistent en als u een nachtje moet blijven ook met de verpleegkundige.

 • Anesthesioloog: uw verdoving
  De anesthesioloog beoordeelt of er aanvullende onderzoeken of maatregelen nodig zijn voordat u geopereerd mag worden. Het kan zijn dat uw operatie hierdoor uitgesteld wordt. Ook bespreekt u met de anesthesioloog welke vorm van verdoving u krijgt. Het advies van de anesthesioloog blijft meestal 3 tot 12 maanden geldig.
 • Apothekersassistent: uw medicijngebruik 
  We maken met u een overzicht van de medicijnen die u thuis gebruikt. Ook als u niets gebruikt, leggen we dit vast. 
 • Verpleegkundige: voorbereiding voor uw opname en herstel
  Een verpleegkundige doorloopt met u een aantal vragen die belangrijk zijn voor uw opname en snel herstel in uw thuissituatie, zoals de zorg die thuis geregeld moet worden.   

4. Aanvullend onderzoek

Moet u bloed laten prikken vóór uw operatie? Maak hiervoor een afspraak via www.ziekenhuisrivierenland.nl/bloedafname(http://www.ziekenhuisrivierenland.nl/bloedafname). Als dit niet lukt, kunt u bellen met afdeling Bloedafname(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/bloedafname/). Neem het laboratoriumformulier mee naar de afspraak.

 • Als u al vóór 8.00 uur wordt opgenomen, wordt er op de afdeling bloed afgenomen. Neem het formulier mee en geef dit direct aan de verpleging als u op de afdeling aankomt.
 • Als u op maandag wordt geopereerd en er op zondag bloed afgenomen moet worden, kunt u zich tussen 10.00 uur en 11.00 uur melden bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. 

5. De datum van uw operatie of behandeling

U wordt 1 tot 3 weken vóór uw operatie of behandeling gebeld door de afdeling Opname 

De planning van uw operatie of behandeling is pas definitief als de afdeling Opname de operatiedatum met u heeft afgesproken.

Heeft u vragen over de planning of wilt u iets doorgeven dat invloed kan hebben op de operatiedatum? Afdeling Opname heeft van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur een telefonisch spreekuur: 0344 67 43 30. 

Wachttijd voor operatie
Een actueel overzicht van de wachttijden voor een operatie of behandeling vindt u op de pagina Wachttijden(https://ziekenhuisrivierenland.nl/uw-afspraak/wachttijden/)

6. Het tijdstip van uw operatie of behandeling

Bel 1 dag voor de operatiedatum

Het opnametijdstip is 1 werkdag voor de operatie bekend. Om dit tijdstip te horen, belt u naar de afdeling Opname in de middag tussen 13.30 en 14.15 via 0344 67 40 66.

Het kan zijn dat uw operatie op het laatste moment door ons moet worden verzet, bijvoorbeeld door een spoedingreep. Uw operatie wordt dan met voorrang op een ander moment gepland.

7. Bereid u goed voor

 • Lees de informatie over uw behandeling of operatie in MijnZR(http://www.mijnzr.nl). Deze informatie staat voor u klaar onder het tabblad 'folders'
 • Meer informatie over de vormen van verdoving leest u op de pagina: Anesthesie(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/anesthesie/).
 • Meer over de voorbereiding voor uw operatie of behandeling en opname leest u op de pagina: Voorbereiding voor uw operatie of behandeling(https://ziekenhuisrivierenland.nl/uw-afspraak/uw-operatie-of-behandeling/voorbereiding/). Heel belangrijk is dat u weet wat u nog mag eten en drinken voor de operatie. Als u meer eet of drinkt dan is toegestaan, mag de operatie niet doorgaan.
 • Voor een operatie en opname van kinderen is aparte informatie te vinden op de pagina Operatie of behandeling kind(https://ziekenhuisrivierenland.nl/uw-afspraak/operatie-of-behandeling-kind/).
 • Om het verblijf op de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen en het herstel te bevorderen, kan het zijn dat er gekozen wordt voor Rooming-in. Dit betekent dat er buiten de bezoektijden een naaste aanwezig mag zijn. Meer hierover leest u op de pagina Rooming-in(https://ziekenhuisrivierenland.nl/behandelingen/rooming-in/).

Verhinderd of verandering in uw gezondheid?

Bent u onverwachts verhinderd? Neem zo snel mogelijk contact op met afdeling Opname via het centrale nummer van het ziekenhuis. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Verandering in uw gezondheid

Waarschijnlijk zit er enige tijd tussen het moment dat u op de polikliniek bent geweest en het moment van uw opname. Als er in deze tijd iets verandert in uw gezondheid moet u dit doorgeven aan de anesthesioloog. U kunt hierbij denken aan:

 • U krijgt 1 week voor de operatie klachten, zoals koorts, een ontsteking of een verkoudheid. Uw ingreep kan dan mogelijk niet doorgaan;
 • Een verandering in uw gezondheidssituatie sinds het bezoek aan de anesthesioloog. U kunt hierbij denken aan een verandering in uw medicijngebruik, een zwangerschap, een verhoogde bloeddruk, onder behandeling bij een nieuwe medisch specialist;
 • U heeft beschadigingen of infecties aan uw huid in het te opereren gebied;
 • Na een vaccinatie. Zie het overzicht hiervan op de pagina Anesthesie(https://ziekenhuisrivierenland.nlundefined);
 • Een bezoek aan een buitenlands ziekenhuis na uw bezoek aan de anesthesioloog;
 • Een besmetting met de MRSA- of een BRMO-bacterie na uw bezoek aan de anesthesist

Voor kinderen

 • Als uw kind recent een kinderziekte heeft gehad of in contact is geweest met een ander kind met een kinderziekte.

Fit uw operatie in

Voor een snel herstel na uw operatie of behandeling is het belangrijk dat u fit bent voor uw operatie. We vragen u extra aandacht te hebben voor beweging en gezonde voeding: