Mogelijkheden en veelgestelde vragen MijnZR

Hoe kunt u MijnZR gebruiken? Het antwoord op veelgestelde vragen vindt u hieronder.

Gebruik MijnZR

Toegang tot MijnZR is alleen mogelijk als u ingeschreven bent bij ons ziekenhuis. U kunt zich inschrijven bij de inschrijfbalie in de hal van ons ziekenhuis. U heeft hiervoor uw identiteitsbewijs nodig.

Inloggen

Om in te loggen op MijnZR moet u ingeschreven zijn bij ons ziekenhuis. Daarnaast heeft u toegang tot uw DigiD nodig.
Als u door iemand gemachtigd bent om de informatie van die persoon in te zien, dan kiest u op het DigiD inlogscherm voor DigiD Machtigen. Na het inloggen selecteert u de naam van de persoon van wie u de gegevens wilt inzien. Het dossier van de persoon opent dan op het scherm.
Waarschijnlijk zijn uw persoonsgegevens niet of niet volledig bij ons ziekenhuis bekend. Of is uw legitimatie nog niet door ons gecontroleerd. U kunt uw gegevens laten controleren bij de inschrijfbalie in de hal van ons ziekenhuis. U heeft hiervoor uw identiteitsbewijs nodig.
Voor vragen over het gebruik van DigiD gaat u naar www.digid.nl.

Uw gegevens inzien of wijzigen

Op MijnZR of op de aanmeldzuil in de hal van het ziekenhuis kunt u uw telefoonnummer, e-mailadres en gegevens van uw huisarts, tandarts, apotheek en zorgverzekering wijzigen.
U kunt in MijnZR aangeven of u meldingen wilt ontvangen van Ziekenhuis Rivierenland. De meldingen ontvangt u via e-mail en/of met een SMS op uw mobiele telefoon. Klik in de linker menu balk op ‘Mijn gegevens’ en geef aan of u toestemming wilt geven voor gebruik van uw e-mail en of mobiele nummer.
Het kan zijn dat uw apotheek, huisarts of tandarts onder een andere naam te vinden is. Op internet vindt u vaak de juiste naam. U kunt bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis bij de receptie uw juiste gegevens laten registeren of stuur een e-mail naar info@zrt.nl.
Door de vele fusies onder de zorgverzekeraars kan het zijn dat de naam van de zorgverkeraar anders is dan bij u bekend. Kijk op uw zorgpas bij '7 Identification number of the institution'. Hier vindt u het nummer en de naam van uw zorgverzekeraar of de organisatie waar uw zorgverzekeraar onder valt. Klik deze aan in de uitklaplijst. Uw polisnummer vindt u bij '8 Identification number of the card'.

Afspraak inzien, verzetten of afzeggen

Als u inlogt op MijnZR ziet u de afspraken die voor u gepland zijn. Klik hiervoor in het op Afspraken. Van de afspraken die voor u gemaakt worden, ontvangt u een afspraakbevestiging per e-mail of brief.
Het is niet mogelijk om uw afspraak te verzetten op MijnZR. Kijk op 'Uw afspraak' om te zien hoe u uw afspraak kunt verzetten of afzeggen.
Als u een machtiging heeft voor uw kind, kunt u inloggen op MijnZR. U regelt deze machtiging via www.digid.nl.
U kunt uw voorkeur aangeven op MijnZR of doorgeven bij de polikliniek waar u de afspraak heeft. Bijvoorbeeld als u geen e-mailadres heeft of gewoon de afspraakbevestiging liever op papier ontvangt. Ga op MijnZR naar Mijn gegevens - Overig - Contactvoorkeuren.

E-consult: online afspraak of een vraag stellen

Met een e-consult stelt u eenvoudig een vraag aan uw zorgverlener. Dit is veilig en gaat via de beveiligde omgeving van MijnZR. Het is een alternatief voor een telefonische afspraak of een afspraak in de spreekkamer. U kunt het ook gebruiken om tussentijds een vraag te stellen die niet kan wachten tot een volgende afspraak. Gebruik een e-consult NIET bij spoed!
U kunt alleen een e-consult sturen naar het specialisme waar u onder behandeling bent.
Ja, dat kan. Een bijlage kunt u toevoegen nadat u een ontvanger heeft geselecteerd. U kunt meerdere bijlagen versturen in hetzelfde bericht.
We doen er alles aan om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt uiterlijk binnen 2 werkdagen een reactie verwachten.
Sinds 1 januari 2018 kan een e-consult in rekening gebracht worden bij u of bij uw zorgverzekeraar. Dit is alleen het geval als uw e-consult een herhaalafspraak vervangt bij uw arts of verpleegkundig specialist op de polikliniek in het ziekenhuis. Dit 'consult op afstand' telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. Een berichtje aan uw specialist om te vertellen dat het intussen beter met u gaat of een reactie op een korte vraag wordt niet in rekening gebracht. Heeft u al een berichtenwisseling via e-consult met uw behandelaar en stelt u een vraag over het zelfde openstaande onderwerp, dan wordt dit niet apart in rekening gebracht.
Verzonden e-consulten en ontvangen reacties daarop blijven zichtbaar op MijnZR.

Dossier inzien

U kunt uw medische gegevens zoals behandelverslagen en uitslagen van onderzoeken inzien die zijn aangevraagd en zijn uitgevoerd door Ziekenhuis Rivierenland. Bijvoorbeeld uitslagen van bloedonderzoek of urineonderzoek. Ook brieven die Ziekenhuis Rivierenland heeft gestuurd aan uw huisarts of aan andere zorgverleners kunt u inzien.
Onderzoeksgegevens en uitslagen zijn vanaf 13 maart 2024 direct zichtbaar in uw dossier op MijnZR. Het kan zijn dat de arts de uitslagen in uw dossier nog niet met u heeft besproken. Denk daarom goed na of u de uitslagen al wilt bekijken. U kunt zelf kiezen of u de uitslagen wilt zien. Klik bij het onderdeel op 'Doorgaan' als u de uitslagen wilt bekijken. Klik op 'Annuleren' als u de uitslagen niet wilt zien. Uw zorgverlener bespreekt de uitslagen tijdens uw volgende afspraak. Wij vragen u geen contact met het ziekenhuis op te nemen over de uitslagen vóór uw afspraak met uw zorgverlener. U kunt wel alvast uw vragen noteren. Neem deze mee naar uw afspraak.
Gaat uw vraag over de uitslag in uw dossier die nog niet met u besproken is? Uw zorgverlener bespreekt de uitslagen tijdens uw volgende afspraak. Wij vragen u geen contact met het ziekenhuis op te nemen over de uitslagen vóór uw afspraak met uw zorgverlener. U kunt wel alvast uw vragen noteren. Neem uw vragen mee naar uw afspraak. Dit geldt ook voor de informatie in uw dossier die u niet begrijpt.
De informatie op MijnZR komt uit uw medisch dossier van het ziekenhuis. De gegevens worden na 7 werkdagen zichtbaar op MijnZR. U kunt gegevens bekijken wanneer deze geregistreerd zijn vanaf 11 oktober 2019. Als informatie niet klopt of ontbreekt, dan kunt u dat tijdens uw volgende afspraak met uw arts bespreken. Uw informatie wordt bij elk bezoek bijgewerkt in uw medisch dossier.
Alleen u en de zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken hebben het recht om uw gegevens in te zien. Andere mogen uw dossier alleen inzien als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U kunt ook iemand machtigen om u dossier in te zien, bijvoorbeeld een familielid. Kijk bij de uitleg onder het kopje Iemand machtigen of gemachtigd worden.
U kunt toegang tot MijnZR uitschakelen. Ga hiervoor naar de inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis of bel met de receptie.

Behandelbeperking, wilsverklaring of levenstestament

U vindt uw behandelbeperking, wilsverklaring of levenstestament bij het onderdeel Dossier - Overig - Behandelbeperking.

Uw wilsverklaring of levenstestament kan alleen toegevoegd worden door zorgverleners in het ziekenhuis. Neem uw wilsverklaring of levenstestament mee naar de polikliniek en vraag aan de medewerkers om deze te scannen. Uw zorgverlener voegt de informatie dan toe aan uw dossier.

Iemand machtigen of gemachtigd worden

Met DigiD Machtigen kunt u iemand toegang geven (machtigen) tot uw patiëntendossier op MijnZR. Degene die gemachtigd wordt, heeft toegang tot het dossier en kan het dossier inzien en zaken regelen. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.
Met DigiD Machtigen kunt u toegang krijgen tot het patiëntendossier van iemand anders op MijnZR. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl. Kijk voor meer informatie over inloggen met DigiD Machtigen bij Inloggen.

Hulp bij digitale zaken

In de hal van het ziekenhuis is het Digi-Taal Servicepunt. Daar kunt u uw vraag stellen over het gebruik van MijnZR. De speciaal opgeleide vrijwilligers van het Digi-Taal Servicepunt staan voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur. U kunt ook bellen, mailen of chatten met de Helpdesk Digitale Zorg: 085 13 04 575. Of kijk op helpdeskdigitalezorg.nl.

Toestemming voor het delen van gegevens

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Ziekenhuis Rivierenland mag uw medische gegevens niet zonder uw toestemming delen met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft. Met uw toestemming kunnen zorgverleners uit andere organisaties die u behandelen uw gegevens inzien. Dit is bijvoorbeeld belangrijk in noodsituaties om te voorkomen dat de zorg vertraging oploopt en u hier nadeel van heeft. In onderstaand filmpje vertelt cardioloog Jeroen Slikkerveer waarom het belangrijk is dat u vastlegt of u toestemming geeft.
U kunt uw keuze voor het delen van uw gegevens met andere zorgverleners registreren en wijzigen via MijnZR. Dit doet u bij Mijn gegevens - Privacy - Toestemmingen. Wij delen uw informatie alleen aan de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. U kunt uw keuze altijd weer aanpassen. Het is ook mogelijk om uw toestemming in het ziekenhuis te registreren, bijvoorbeeld op de aanmeldzuil in de hal van het ziekenhuis of bij uw zorgverlener.
Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw medische gegevens inzien. Zij krijgen inzicht in: - UW NAW-gegevens en uw BSN; - Gegevens over uw medicijngebruik en allergieën; - Uitslagen van onderzoeken, zoals MRI-scans, röntgenfoto's en laboratoriumonderzoeken - Overdrachtsgegevens, bijvoorbeeld voor andere ziekenhuizen, een huisarts, fysiotherapeut of revalidatiecentrum. U kunt apart ook aangegeven of u toestemming geeft om benaderd te worden voor tevredenheidsonderzoeken. U bent daarmee niet verplicht om mee te doen met het onderzoek. Uw gegevens worden elektronisch op een veilige manier gedeeld.
U kunt uw vragen over het delen van gegevens stellen aan uw zorgverlener. Voor algemene vragen over het delen van gegevens, kunt u een e-mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming: fg@zrt.nl.

Cardioloog Jeroen Slikkerveer over het delen van gegevens

 

Privacy en veiligheid

Ziekenhuis Rivierenland gaat op een veilige manier met uw digitale gegevens om. Wij registreren uw gegevens in uw medisch dossier volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor is uw privacy gegarandeerd. Ook de gegevens die u invoert in MijnZR komen in uw medisch dossier. Voor de veiligheid van het gebruik van MijnZR kunt u alleen inloggen met uw DigiD. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat anderen geen gebruikmaken van uw DigiD.
U kunt zelf zorgen voor een veilig gebruik van uw gegevens. - Log uit op het moment dat u MijnZR niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser. - Ga zorgvuldig om met afdrukken die u maakt van uw gegevens. - Uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek. Sla deze niet op in uw computer. - Gebruik een screensaver en beveilig uw computer met een wachtwoord. Voorbijgangers kunnen uw gegevens dan niet direct zien als u even weg bent van uw computer. - Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat netwerk beveiligd is.