Alles over BRMO's

Bij u is mogelijk sprake van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO). Misschien heeft u er een brief over gehad van het ziekenhuis. Een micro-organisme is een andere naam voor bacterie. Iedereen draagt vele soorten bacteriën bij zich. Een bacterie is met het oog niet waarneembaar en van de meeste merkt u niets. We hebben ze zelfs nodig. Bij verminderde weerstand kunnen bacteriën infecties veroorzaken, zoals ontstoken wondjes. Meestal genezen deze infecties vanzelf, soms is er antibiotica nodig voor de genezing. Een BRMO is, zoals de naam al zegt, een bijzondere bacterie. Deze bacterie is ongevoelig geworden voor de meest gebruikte antibiotica. Hierdoor zijn er nog maar een paar middelen die wel werken. We moeten zuinig met deze antibiotica omgaan. Daarom worden deze bacteriën in Nederland opgespoord om verspreiding tegen te gaan. De meest bekende BRMO's zijn MRSA, ESBL, VRE, CPB en Acetinobacter

 

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Afdeling

Ziekenhuishygiƫne en Infectiepreventie

Lees meer

Meer over

Het is vaak niet bekend hoe u aan een BRMO komt. Lange ziekenhuisopnamen en het gebruik van diverse antibioticakuren kunnen een oorzaak zijn van het krijgen van een BRMO. Daarnaast komen ook in de vleesindustrie BRMO’s voor. 

Verspreiding

Verspreiding van een BRMO vindt meestal plaats door direct contact via de handen. Ook kan het via voorwerpen doorgegeven worden. Goede handhygiëne is dus erg belangrijk. Soms wordt de bacterie ook via de lucht overgedragen. Dit is het geval wanneer de bacterie zich bevindt in de luchtwegen en de patiënt veel moet hoesten. Hierbij is dus goede hoesthygiëne erg belangrijk. Door intensief contact tussen verpleging en patiënten in een ziekenhuis is de kans op verspreiding groter.

Gevolgen BRMO

Bij gezonde mensen geven BRMO’s meestal geen ziekteverschijnselen. U zult dan ook niet weten dat u een BRMO bij u draagt. Maar wanneer u een lagere weerstand, wonden of bijvoorbeeld een urinekatheter heeft kan deze bacterie een infectie veroorzaken.

Als na onderzoek blijkt dat u drager bent van de bacterie, moeten we maatregelen nemen om verspreiding naar medepatiënten te voorkomen. Dit zijn isolatiemaatregelen. De verpleegkundige legt u uit welke maatregelen genomen worden. Voorbeelden van isolatiemaatregelen leest u hieronder.

  • U wordt opgenomen in een éénpersoonskamer;
  • De ziekenhuismedewerkers die contact met u of uw omgeving hebben dragen beschermende kleding zoals schorten, handschoenen, mutsen en mondneusmaskers;
  • Bezoekers moeten zich eerst melden bij de verpleging voor de juiste instructie.

De maatregelen zijn vaak gedurende de gehele opname. Wij begrijpen dat deze maatregelen niet prettig zijn voor u. Het is echter alleen op deze manier mogelijk om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen.

Lees hier meer over isolatiemaatregelen bij BRMO.

Wat betekent de BMRO voor mijn bezoek?

Bezoek meldt zich voordat ze uw kamer binnengaan bij de verpleging. Zij zullen het bezoek uitleggen welke maatregelen genomen moeten worden. In de meeste gevallen betekent dit dat het bezoek de handen goed moet desinfecteren voor en na het verlaten van uw kamer. Ook wordt hen gevraagd om na het bezoek aan u het ziekenhuis rechtstreeks te verlaten. Wanneer uw familie en vrienden bij nog een andere patiënt op bezoek willen, moeten zij dat doen voordat ze bij u langskomen. Zo wordt voorkomen dat deze patiënten besmet raken. 

Ontslag en heropname

Uw behandelend arts brengt uw huisarts en eventueel de thuiszorg op de hoogte van uw BRMO-dragerschap. Mocht u vervolgafspraken hebben in het ziekenhuis dan zal het ziekenhuis, afhankelijk van de situatie, opnieuw maatregelen treffen. Medewerkers zullen u opnieuw met voorzorgsmaatregelen zoals schort, handschoenen, muts en mondneusmasker behandelen. Ook zal het voorkomen dat er nogmaals kweken afgenomen worden om te kijken of u nog altijd de bacterie bij u draagt.

Thuissituatie

In de thuissituatie hoeft BRMO-dragerschap geen probleem te zijn. U hoeft hiervoor geen speciale maatregelen te nemen en hiervoor is ook geen behandeling nodig. In veel gevallen verliest u de bacterie in de thuissituatie vanzelf.

Klachten

Sommige mensen dragen een BRMO met zich mee. Andere mensen hebben een infectie door een BRMO. Als u een BRMO bij u draagt, heeft u de bacterie zonder dat u er ziek van bent. Als u een infectie heeft door een BRMO heeft u wel ziekteverschijnselen, zoals bijvoorbeeld koorts of een ontsteking. 

Onderzoeken

Om vast te stellen of u een BRMO bij u draagt, wordt er lichaamsmateriaal van u onderzocht in het laboratorium. Hiervoor wordt er met een wattenstokje langs het slijmvlies van uw keel en anus gestreken. Soms wordt er ook ander materiaal onderzocht, zoals urine of eventueel wondvocht. 

Behandelingen

Wanneer er geen sprake is van een infectie en u alleen drager bent, is behandeling niet nodig. Een infectie met een BRMO wordt wel altijd behandeld met antibiotica. Omdat een BRMO minder gevoelig is voor antibiotica moet getest worden welke middelen werkzaam zijn. Dit testen gebeurt in het laboratorium. U zult dus andere antibiotica krijgen. Deze antibiotica kunnen meer bijwerkingen hebben. Ook kan de antibiotica niet altijd in tabletvorm gegeven worden en moet dan per injectie of infuus worden toegediend.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige. 

Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie. Gebruik het contactformulier of bel via (0344) 67 49 11 (centraal nummer).