Welkom bij MijnZR

U kunt met uw DigiD inloggen op het patiëntenportaal MijnZR.

MijnZR is een beveiligde, persoonlijke, online omgeving voor patiënten van Ziekenhuis Rivierenland. U kunt medische gegevens inzien en zelf een aantal zaken regelen. MijnZR is niet geschikt voor spoedgevallen. Als elke seconde telt, belt u 112!

In bovenstaande animatie laten wij kort de mogelijkheden van MijnZR zien.

Op MijnZR kunt u onder andere:


Let op! Om in te loggen met DigiD heeft u ook controle via sms nodig.
U kunt de controle via sms activeren via Mijn DigiD. Log in en kies voor ‘Controle via sms aanvragen’. U ontvangt binnen 3 werkdagen een brief met een activeringscode.